Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2016-03-10
Redundantne systemy sterowania ze sterownikami Saia PCD3

W wielu dziedzinach gospodarki pracują aplikacje krytyczne wymagające zastosowania specjalnych środków zapobiegających przestojom w pracy instalacji technologicznych i zapewniające stabilne i powtarzalne parametry procesowe. Doskonałą odpowiedzią na ich potrzeby są systemy redundantne (ang. hot standby), gwarantujące utrzymanie ciągłości sterowania i szybkie odtworzenie parametrów pracy urządzeń w przypadku krótkotrwałej awarii.

Termin hot standby, który jest używany wymiennie z pojęciem redundancji, oznacza zastosowanie dwóch identycznych systemów sterowania, które pracują jednocześnie: głównego oraz awaryjnego w stanie tzw. czuwania. System pozostający w stanie czuwania przejmuje sterowanie procesem w momencie awarii systemu głównego. Podstawowym celem zastosowania systemu gorącej rezerwy sterowania jest zapobieganie przerwom w kluczowych procesach technologicznych.


Najważniejsze cechy systemów gorącej rezerwy Saia PCD:

 • są oparte na rodzinie modułowych, przemysłowych sterowników PCD3, wykorzystują standardowe moduły serii Saia PCD,
 • prosta architektura systemu redukuje koszty inwestycji,
 • procesory gorącej rezerwy ze współdzielonymi modułami zdalnych we/wy RIO Ethernet eliminują dublowanie sygnałów we/wy i czujników/aktuatorów,
 • programowalne moduły zdalnych we/wy RIO tworzą inteligentną zdecentralizowaną sieć zapewniającą dodatkowe bezpieczeństwo,
 • sieć wykorzystuje standardowe komponenty Ethernet i może działać w sieci Ethernet TCP/IP łącznie z innymi usługami,
 • łatwy inżyniering i uruchomienie z wykorzystaniem pakietu PG5 do automatycznego generowania projektu,
 • bezprzestojowe przełączanie ze stanu gotowości do aktywnego.
 • sterowniki gorącej rezerwy mają dwa procesory. Jeden przetwarza program redundantny i monitoruje aktywny sterownik. Drugi niezależny procesor przetwarza program nieredundantny. Taki podział znacznie zwiększa wydajność i elastyczność systemu.
 • duże możliwości diagnostyczne wspomagają uruchamianie systemu i wykrywanie usterek.

Sterownik_SAIA_PCD3.M6880_redundancja.png

Rozwiązania redundantne tworzone są w oparciu o dwa sterowniki gorącej rezerwy PCD3.M6880. Wejścia/wyjścia (sygnały procesowe) są podłączone i kontrolowane przez moduły Smart RIO PCD3.T668. Stacje RIO są podłączone do obu sterowników przez Ethernet. Oznacza to, że nie ma potrzeby dublowania wejść, wyjść, sygnałów i aktuatorów. Oba sterowniki (podstawowy i zapasowy) kontrolują się wzajemnie. Jeśli aktywny PCD ulegnie awarii, rezerwowy PCD przejmie zadania przetwarzania i sterowania podłączonymi stacjami RIO. Obraz procesu (we/wy) i wewnętrzne zasoby sterownika PCD (F, R, T, C, DB) – dane synchronizacyjne – są przesyłane w sposób ciągły od aktywnego PCD do rezerwowego PCD poprzez Ethernet. Zapewnia to bezproblemowe przełączanie z aktywnego sterownika PCD do sterownika rezerwowego.

Redundantny sterownik PCD jest wyposażony w dwa niezależne interfejsy Ethernet. Interfejs ETH 2.x jest zarezerwowany wyłącznie do komunikacji ze stacjami RIO PCD3.T668. Za pośrednictwem tego samego interfejsu sterowniki PCD przeprowadzają synchronizację danych. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie sieci o strukturze ringu opartego o komponenty innych dostawców. Sprawdzonym przez SBC rozwiązaniem są Ethernetowe switche przemysłowe firmy Hirschmann.

Interfejs ETH 1 znajdujący się przy procesorze CPU0 umożliwia połączenia z innymi urządzeniami i systemami, np. systemami SCADA. SBC nie dostarcza własnego systemu SCADA do rozwiązań redundantnych, jednak może być do tego wykorzystany niemal każdy system dostępny na rynku. Może być to pojedynczy system SCADA lub system wspierający redundantne sterowniki. Sterowniki PCD3.M6880 dostarczają szczegółowe informacje statusowe i diagnostyczne, które mogą zasilać systemy SCADA.

PCD3.T668 – stacja RIO systemu gorącej rezerwy

Kaseta_rozszerzen_Smart_RIO_SBC_PCD3.T668.png
Kaseta_rozszerzen_Smart_RIO_SBC_PCD3.T668

Moduły zdalnych we/wy PCD3.T668 przeznaczone są wyłącznie do stosowania ze sterownikami gorącej rezerwy PCD3.M6880. Poza obsługą redundancji charakteryzują się takimi samymi cechami i funkcjami jak Smart RIO PCD3.T666. Stacje Smart RIO PCD3.T665 i PCD3.T666 nie mogą być stosowane w połączeniu z sterownikami gorącej rezerwy.

 • Może pracować jako prosty moduł we/wy lub jako inteligentna programowalna stacja we/wy.
 • Programowane przez PG5 Controls Suite. Ważne lub krytyczne czasowo zadania mogą być wykonywane bezpośrednio przez RIO.
 • Programy stacji RIO zarządzane są centralnie przez Menedżera Smart RIO (PCD) i wgrywane do stacji RIO automatycznie.
 • Wymiana danych za pośrednictwem wydajnego protokołu Ether-S-IO. Prosta konfiguracja przy pomocy Konfiguratora Sieci RIO (RIO Network Configurator).
 • Komunikacja z innymi sterownikami PCD poprzez Ether-S-Bus (bloki funkcyjne).
 • Obsługa modułów komunikacyjnych (np. M-Bus, DALI).
 • Obsługa innych protokołów (np. Modbus) poprzez Ethernet TCP/IP i wbudowany interfejs RS-485.
 • Wbudowany web-serwer.

Topologia sieci redundantnych

Redundantne instalacje automatyki mogą wykorzystywać różne topologie sieci. Zalecane jest fizyczne odseparowanie sieci zarządzania (systemy SCADA) od sieci modułów zdalnych we/wy. Rekomendujemy również połączenie sieci zdalnych we/wy w topologii ringu z wykorzystaniem komponentów światłowodowych. Taki układ znacznie zwiększa wydajność, bezpieczeństwo, a przede wszystkim dostępność i niezawodność systemu. Można użyć standardowych komponentów innych producentów (przełączniki sieciowe).
Sieć może zostać również zbudowana w oparciu o topologię gwiazdy. Wspólna sieć dla modułów we/wy i systemów nadrzędnych jest także możliwa do realizacji, jednak dostępność systemu będzie niższa.

www.sabur.com.pl

Autor:
SABUR Sp. z o.o.
Dodał:
SABUR Sp. z o.o.

Czytaj także