Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-02-14
Referencja z wdrożenia - GWDA Piła

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Spółce Wodno-Ściekowej

Miejsce wdrożenia

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone w Spółce Wodno-Ściekowej GWDA w Pile.

Cel wdrożenia

Wdrożony system miał umożliwiać:

 • ciągłe monitorowanie i sterowanie wszystkimi obiektami obsługiwanymi przez GWDA Piła,
 • archiwizowanie i raportowanie danych procesowych,
 • wizualizację poziomu ścieków w pompowniach – przewidywanie stanów awaryjnych,
 • zmniejszenie czasu reakcji na pojawiające się awarie.

Sposób wdrożenia

Oprogramowanie Proficy było wdrażane w kilku etapach i obejmowało poszczególne wydziały w ramach całego przedsiębiorstwa. Prace wdrożeniowe były wykonywane przez zespół automatyków przedsiębiorstwa oraz firmy Integratorskie (SCHULZ INFOPROD oraz ELEKTROMATIC). Ciągła rozbudowa i modernizacja powoduje, że system jest na bieżąco modyfikowany, wykorzystując przy tym najnowsze rozwiązania z rodziny Proficy.

Zakres wdrożenia i jego przebieg

Przed wdrożeniem nowego oprogramowania Proficy HMI/SCADA iFIX oraz Proficy Historian, za monitoring stanów alarmowych odpowiadał program działający pod systemem operacyjnym DOS. Na początku wdrożenie systemu wizualizacji na bazie oprogramowania Proficy HMI/SCADA iFIX obejmowało przede wszystkim monitoring stanów alarmowych oraz sterowanie pracą pompowni działających w ramach przedsiębiorstwa. W latach 2001-2003 prowadzono prace związane z przygotowaniem aplikacji na bazie systemu SCADA iFIX, która znacznie zwiększyła możliwości bieżącego monitorowania pracy zakładu. W roku 2005 w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków, rozbudowano również system SCADA. Pracownicy zakładu prowadzili na bieżąco prace związane z konserwacją i bieżącą obsługą aplikacji. Sukcesywnie dodawano również nowe obiekty, zwiększając tym samym możliwości kontroli całej sieci z jednego miejsca w przedsiębiorstwie. Kolejne prace modernizacyjne prowadzone przez pracowników spółki zostały podjęte pod koniec 2011 roku. Obecnie system wizualizacji pozwala na efektywne monitorowanie pracy oczyszczalni ścieków oraz 38 lokalnych pompowni tłocznych. Pracownicy zakładu wykorzystują również przemysłową bazę danych Proficy Historian do udostępniania danych i tworzenia raportów zestawieniowych w pakiecie Excel. Raporty w przejrzystej formie trafiają finalnie do kierownictwa oczyszczalni i pozwalają na szybką analizę informacji w nich zawartych.

Wypowiedzi osób odpowiedzialnych za wdrożenie ze strony użytkownika

System iFIX jest oprogramowaniem wymagającym, lecz dającym duże możliwości w zakresie wizualizacji procesów. Umożliwia budowanie bardzo zaawansowanych aplikacji SCADA, przy czym już po podstawowym szkoleniu w zakresie obsługi i programowania można sprawnie tworzyć proste ekrany wizualizacyjne. Aktualnie przetwarzamy około 2500 zmiennych procesowych i widzimy duży potencjał rozwojowy we wdrożonym rozwiązaniu. Warto podkreślić, iż oprogramowanie oferuje bardzo dobry system ochrony. Na plus warto również zapisać możliwości archiwizacji danych za pomocą systemu Proficy Historian oraz opcję udostępnienia informacji w pakiecie biurowym Excel. Mirosław Mikołajczak, Główny Automatyk.

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

 • Możliwość monitorowania parametrów fizyko-chemicznych procesu technologicznego (ścieków, osadów): – pH ścieków, – REDOX, – napięcie powierzchniowe, – zawartość fosforu w ściekach - cząsteczki PO4, – zawartość azotu amonowego w ściekach - NH4, – zawartość azotu głównego NO3
 • Możliwość zdalnego włączania i wyłączania urządzeń (pomp, zasuw)
 • Możliwość monitorowania poziomu ścieków i stanu pracy pomp – możliwość sterowania urządzeniami
 • Możliwość diagnostyki czasu przeglądów – generowanie alarmów o przekroczeniu terminów przeglądów
 • Precyzyjne informacje o alarmach z dokładnym wskazaniem uszkodzonego elementu
 • Możliwość przewidywania stanów zagrożeń w czasie opadów deszczu – szybsze kierowanie odpowiednich służb na miejsce zdarzenia
 • Możliwość monitorowania zaników energii elektrycznej – szybsza reakcja redukująca ryzyko zalania pompowni ścieków spowodowane przerwą w pracy urządzeń.
Autor:
VIX Automation
Źródło:
Referencja VIX Automation - GWDA Piła
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także