Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-07-10
Regulacja temperatury w spektrofotometrii UV/VIS

Prawidłowa regulacja temperatury w analizie UV/VIS

Regulacja temperatury jest ważnym parametrem w wielu zastosowaniach spektrofotometrii UV/VIS, zwłaszcza w przypadku próbek organicznych wrażliwych na temperaturę. W poradniku tym wyjaśniono, dlaczego temperatura jest tak ważnym czynnikiem, oraz zilustrowano to zagadnienie typowymi zastosowaniami, takimi jak badanie aktywności lipazy, denaturacji białek, temperatury topnienia DNA i kinetyki beta-galaktozydazy na podstawie równania Michaelisa-Menten.

Można tu też znaleźć szczegółowe informacje na temat dostępnych rozwiązań termostatycznych do spektrofotometrów UV/VIS Excellence z oferty METTLER TOLEDO:

  • CuveT - do sterowania temperaturą jednej próbki
  • CuvetteChanger – do sterowania temperaturą wielu próbek

1. Streszczenie

W poradniku omówiono znaczenie dokładnych pomiarów temperatury w spektrofotometrii UV/VIS i podano przykłady typowych zastosowań w naukach biomedycznych. Poza tym można tu znaleźć wskazówki i porady na temat dokładnych pomiarów UV/VIS w wysokiej temperaturze z wykorzystaniem akcesoriów CuveT i CuvetteChanger do linii spektrofotometrów UV/VIS Excellence z oferty METTLER TOLEDO.

2. Wprowadzenie

Regulacja temperatury w spektrofotometrii UV/VIS zasadniczo oznacza ustalenie określonych warunków temperatury a) przed, b) w trakcie lub c) po zakończeniu pomiarów spektrofotometrycznych, jak wyjaśniono na poniższych przykładach:

a) Próbki/anality mogą wymagać przechowywania w określonej temperaturze, aby spowolnić proces ich rozkładu lub zapewnić idealne warunki do reakcji prekursorów koniecznych do przeprowadzenia kolejnej reakcji (chemicznej), która następnie jest analizowana metodą spektrofotometryczną w określonej temperaturze.

b) Zapewnienie stałej temperatury lub warunków zmieniających się zgodnie z określonym protokołem liniowego podwyższania lub obniżania temperatury. W warunkach takich następuje przyspieszenie reakcji chemicznych monitorowanych metodą spektrofotometryczną.

c) Przywrócenie wcześniejszych lub ustalenie innych warunków termicznych do późniejszych pomiarów spektrofotometrycznych w celu monitorowania odwracalnych reakcji (chemicznych).
[...]

Więcej informacji można znaleźć w poradniku Prawidłowa regulacja temperatury w analizie UV/VIS

3. Przykłady zastosowań spektrofotometrii UV/VIS w procesach zależnych od temperatury

3.1 Oznaczanie aktywności lipazy

Oznaczanie aktywności lipazy to przykład badania, w którym wymagane jest podwyższenie temperatury w stosunku do warunków otoczenia w celu ustalenia idealnych warunków do przeprowadzenia reakcji chemicznej katalizowanej enzymatycznie, która ma być monitorowana metodą spektrofotometryczną.
[...]

3.2 Termiczna denaturacja białka
[...]

3.3 Kinetyka beta-galaktozydazy wg równania Michaelisa-Menten
[...]

3.4 Temperatura topnienia DNA
[...]

Więcej informacji można znaleźć w poradniku Prawidłowa regulacja temperatury w analizie UV/VIS

4. CuveT – termostat Peltiera z oferty METTLER TOLEDO

CuveT, jednokuwetowy termostat termoelektryczny (z modułem Peltiera), skutecznie reguluje temperaturę w zakresie od 4°C do 95°C w zastosowaniach z wykorzystaniem spektroskopii UV/VIS. Ten system termostatyczny umożliwia podłączenie do spektrofotometrów UV/VIS Excellence UV7, UV5Bio i UV5 z oferty METTLER TOLEDO. Moduł ten zakłada się na spektrofotometr, a jego instalacja nie wymaga żadnych narzędzi.
[...]

Więcej informacji można znaleźć w poradniku Prawidłowa regulacja temperatury w analizie UV/VIS

5. Praktyczne porady i wskazówki na temat użycia termostatu CuveT

W tym rozdziale podano praktyczne porady i wskazówki na temat rutynowych pomiarów spektrofotometrycznych UV/VIS z regulacją temperatury za pomocą modułu CuveT, opracowane na podstawie często zadawanych pytań.
[...]

Więcej informacji można znaleźć w poradniku Prawidłowa regulacja temperatury w analizie UV/VIS

6. Regulacja temperatury za pomocą modułu CuvetteChanger METTLER TOLEDO

Moduł CuvetteChanger METTLER TOLEDO umożliwia efektywne prowadzenie automatycznych pomiarów w maksymalnie 8 kuwetach w przypadku pomiarów z odjęciem wartości próby ślepej, jak również w złożonych badaniach kinetyki. Korzystając z zewnętrznego termostatu, można regulować temperaturę próbek w kuwetach w zakresie 10–80°C.
[...]

Więcej informacji można znaleźć w poradniku Prawidłowa regulacja temperatury w analizie UV/VIS

7. Literatura

[1] www.mt.com/uv-vis
[2] www.mt.com/cuvet-peltier-uvvis
[3] Determination of Lipase Activity, Method PNAB-LIP39, Biocon Española S.A.
[4] Journal of Chemical Education, marzec 2000, DOI: 10.1021/ed077 str. 380
[5] 1. Enzyme Handbook, II, Barman, T. E., Springer-Verlag (Berlin-Heidelberg: 1969), str. 581.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz poradnik.

Czytaj także