Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-07-10
Spektrofotometryczne testy wody z METTLER TOLEDO

Nowy uchwyt do probówek i nowe metody

Woda jest ważnym zasobem w wielu branżach przemysłu, przy czym wspólnym mianownikiem jest tu badanie jakości wody. Spektrofotometr UV/VIS Excellence z nowym uchwytem do probówek jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku wielu badań, m. in takich jak oznaczanie CHZT, chlorków i amoniaku, poszerzając wszechstronność i możliwości zastosowania produktów serii UV/VIS Excellence.

METTLLER TOLEDO posiada w swojej ofercie wydajny system do badania wody wykorzystujący spektrofotometr UV5 Excellence i zestawy testów SpectroquantR* (Merck KGaA, Darmstadt). Opracowanie uchwytu do probówek nakładanego na spektrofotometr od góry ułatwia uzyskiwanie dokładnych i powtarzalnych wyników oznaczeń rożnych parametrów w wodzie przy pomocy ogólnie dostępnych na rynku testów (rysunek 1).

 

uv1.png

 

Wiarygodność i powtarzalność

Zastosowanie w spektrofotometrach UV5 Excellence detektorów z matrycą fotodiodową umożliwia uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów w szerokim zakresie stężeń. Spektrofotometry mają tą zaletę, że umożliwiają pomiary w niskim zakresie stężeń. Cecha ta jest szczególnie przydatna w aplikacjach badania wody przy pomocy testów. Weźmy dla przykładu możliwość oznaczania żelaza w dolnym zakresie do 3 ppm z odchyleniem standardowym poniżej 1%. Nowy uchwyt do probówek jest szczególnie dedykowany do wykonywania testów, zapewniając optymalne warunki pomiarów umożliwiające osiąganie doskonałej odtwarzalności.

 

uv2.png

 

Dopasowane do potrzeb

Dostępnych jest ponad 180 rożnych testów fotometrycznych Spectroquant do oznaczania rożnych parametrów w wodzie. Można tu wymienić dla przykładu testy do oznaczania CHZT i twardości ogólnej oraz testy do oznaczania jonów takich jak azotany, azotyny, amon, chlorki, siarczany i fosforany. Testy Spectroquant są dostarczane w formie okrągłych probówek do ręcznego użycia z nowym uchwytem. Dostępne są także butelki z odczynnikiem (rysunek 2) ułatwiające użycie kuwet o długiejdrodze optycznej, które zapewniają większą czułość detekcji jonów, lub umożliwiają podłączenie do spektrofotometrow UV/VIS Excellence akcesoriów automatyzujących pomiary. METTLER TOLEDO zapewnia rożne poziomy automatyzacji w celu istotnego ograniczenia udziału operatora w badaniach. Podajnik próbek InMotion™ jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku badania dużych ilości próbek. Podajnik umożliwia zbadanie w jednym cyklu

Natychmiastowe wdrożenie

Metody badania wody przy pomocy testów wstępnie opracowane przez naszych ekspertów są dostępne w pakiecie i można je w bardzo prosty sposób wdrożyć w laboratorium. Metody prowadzą użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy badania. Odpowiednie instrukcje są wyświetlane na intuicyjnym interfejsie użytkownika One ClickR. Automatyczne obliczanie wyników i generowanie raportów eliminuje ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu, ponieważ nie ma ręcznego przenoszenia danych. Wykonanie badania nie wymaga szczególnych kompetencji od personelu. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania dedykowanych programów szkoleniowych. Wygodny edytor ułatwia dostosowanie metod do konkretnych potrzeb. Spektrofotometr UV5 Excellence z nowym uchwytem do probówek i testami spektrofotometrycznymi Spectroquant jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań.

* Należąca do firmy Merck Spółka specjalizująca się w dziedzinie nauk biologicznych działa w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie pod marką MilliporeSigma.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i dowiedz się więcej:

 

nawet 303 próbek bez żadnego udziału operatora.

Czytaj także