empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Szybsze cykle pracy elektrowni

Przewodność kationowa po odgazowaniu dla szybszych cykli pracy elektrowni

Szybkie i wydajne cykle pracy elektrowni mają ogromny wpływ na efektywność wytwarzania energii, a więc również na przychody. Wraz ze wzrostem popularności odnawialnych źródeł energii elektrownie muszą być w stanie ograniczyć produkcję, gdy są dostępne niekonwencjonalne źródła energii, lub przyspieszyć cykl pracy, gdy wzrasta zapotrzebowanie. Tendencja do cyklicznej pracy elektrowni odbija się niekorzystnie na wyposażeniu elektrowni, ponieważ rozszerzanie i kurczenie się urządzeń uwalnia zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić turbiny i inne drogie urządzenia.

W tym opracowaniu technicznym wyjaśniamy, w jaki sposób szybsze cykle pracy elektrowni mogą powodować zanieczyszczenie obiegu wody, które ma wpływ na żywotność urządzeń o dużym znaczeniu. Opisujemy tam rolę analizy w przyspieszaniu cykli pracy elektrowni oraz sposób, w jaki panel pomiaru przewodności kationowej po odgazowaniu może pomóc w zmniejszeniu ryzyka podczas rozruchu elektrowni.

Opracowanie techniczne „Pobieranie próbek CO2 na potrzeby szybkiego i wiarygodnego pomiaru przewodności" jest poświęcone temu, w jaki sposób połączenie różnych pomiarów, technologii i obliczeń dokonywanych na panelu przewodności może pomóc w szybkiej,ciągłej i dokładnej analizie przewodności, potrzebnej do tego, aby umożliwić rozruch elektrowni przy minimalnym ryzyku dla urządzeń.

Panel do pomiaru przewodnictwa kationowego po odgazowaniu, taki jak DCC1000e, zapewnia pomiary wymagane do przyspieszenia cyklu pracy elektrowni. DCC1000e wykorzystuje zaawansowaną technologię pomiaru przewodności do monitorowania przewodności właściwej, przewodności kationowej i przewodności kationowej po odgazowaniu w celu potwierdzenia czystości wody.

Przewodność właściwa pozwala monitorować stężenie amoniaku i amin w systemie. Przewodność kationowa daje wstępną informację o zanieczyszczeniu solami i kwasami. Przewodność kationowa po odgazowaniu jest jednoznacznym wskaźnikiem stężenia zanieczyszczeń powodujących korozję, bez odchyleń spowodowanych obecnością CO2. Te trzy pomiary są wyświetlane na przetworniku M800 wraz z temperaturą, obliczonymi wartościami pH i CO2 i maksymalnie jeszcze jednym parametrem, aby ułatwić podjęcie decyzji o uruchomieniu i wzroście obciążenia.

Razem dane te zapewniają szybki i przejrzysty obraz zanieczyszczenia obiegu wody, co pozwala na szybki cykl pracy elektrowni przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu zanieczyszczenia na kosztowne i krytyczne wyposażenie zakładu.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.

Czytaj także