Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu » zamknij
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2015-10-07

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej TYBO Bolesław Tync

producent precyzyjnej aparatury pomiarowej

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej TYBO, Bolesław Tync
Siedziba:
Mysłowice, śląskie, Poland
Zasięg:
Międzynarodowy
Strona firmowa:
www.tybo.pl
Firma oferuje:

Od 1990 r. producent profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej opartej na własnej oryginalnej technologii umożliwiającej stosowanie mostków zrównoważonych w cyfrowej technice pomiarowej.

technologia tybo®

Mostki zrównoważone mają wyjątkowo korzystne właściwości metrologiczne. Znane od dawna mostki analogowe (np.: Wheatstone’a, Thompsona) nie nadają się do stosowania w technice cyfrowej. Pomimo tego nadal są wykorzystywane w najdokładniejszych pomiarach niektórych wielkości (np. temperatury). Jest to możliwe wyłącznie w drogich urządzeniach laboratoryjnych.
Oryginalna technologia tybo® – mostki analogowo-cyfrowe: mostki równoważone ładunkowo oraz aktywne mostki zrównoważone™ – umożliwia szerokie wykorzystanie korzystnych właściwości mostków zrównoważonych w cyfrowych pomiarach wielu wielkości. Produkowane urządzenia mają parametry metrologiczne urządzeń laboratoryjnych, a przy tym są małe, z zasilaniem bateryjnym i w przystępnej cenie. Mogą być stosowane zarówno w laboratoriach jak i w przemyśle.
Mostki analogowo-cyfrowe mierzą dokładnie rezystancje lub relacje między rezystancjami. Umożliwiają m.in. precyzyjny pomiar małych rezystancji, małych zmian rezystancji (bezwzględnych i względnych), ilorazu rezystancji (np. przekładni napięciowej dzielnika rezystancyjnego), a także pomiar wielu różnych wielkości fizycznych, takich jak: temperatura, ciśnienie, siła, naprężenie, przepływ, wilgotność i wielu innych.

produkty tybo®

Najnowszym naszym produktem jest wielofunkcyjny miernik TYBO BB-01 z wymiennymi przetwornikami pomiarowymi, który służy do pomiaru i rejestracji różnych wielkości, zależnie od podłączonych sond pomiarowych. Współpracuje z sondami pomiarowymi (zawierającymi przetworniki pomiarowe). Są to:

bb-PS - sondy do pomiaru ciśnień
bb-T - sondy do pomiaru temperatury
bb-RHT - sondy do pomiaru wilgotności, temperatury, temperatury punktu rosy
bb-AN - sondy do pomiaru przepływu powietrza
bb-D - mostek zrównoważony prądu stałego do pomiaru ilorazu rezystancji (przekładni napięciowej)
bb-mR - sondy do pomiaru małych rezystancji

Miernik TYBO BB-01 ma dwa gniazda służące do podłączenia sond zawierających przetworniki pomiarowe, co umożliwia równoczesny pomiar z dwoma sondami. Posiada też wiele użytecznych funkcji, takich jak: alarmy, pamięć, obliczanie funkcji z wartości zmierzonych, zegar, USB.

Oferujemy cyfrowe mierniki różnych wielkości:
• termometry serii TB-Pt100
• mikromanometry serii TB-PS (do małych różnic ciśnień, max. rozdzielczość 0,01 mmH20)
• higrometry serii TB-RH
• termo-anemometry serii TB-Pt100-AN (anemometr z wymiennymi sondami do pomiaru temperatury)
• mierniki ilorazu rezystancji TB-D (pomiar przekładni napięciowej dzielnika rezystancyjnego)
• mierniki małych rezystancji TB-mR (tzw. „cyfrowy mostek Thompsona”)
oraz przyrządy projektowane według indywidualnych potrzeb.


Produkty, które oferujemy wyróżnia:
• duża dokładność pomiaru; są odporne na zakłócenia i cechują się dobrą stabilnością długookresową
• niezawodność; dzięki prostocie konstrukcji i eliminacji wszelkich mechanicznych elementów regulacyjnych
• funkcjonalność; możliwa jest szybka i bardzo dokładna kontrola takich wielkości jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność, prędkość przepływu, rezystancja, iloraz rezystancji
• prostota obsługi

Z historii… ocena i weryfikacja technologii i produktów tybo®

• 1989 r. – pierwszy mostek równoważony ładunkowo™ uzyskał ochronę patentową
• 1990 r. – twórca mostka – Bolesław Tync – założył firmę tybo® i wdrożył pierwsze urządzenie z mostkiem – pierwszą wersję termometru TB-Pt100 o parametrach metrologicznych przewyższających parametry urządzeń konkurencyjnych
• 1992 r. – złoty medal TAREL za miernik TB-Pt100
• 1993 r. – złoty medal BRUSSELS-EUREKA za „mostek tybo-1” i jego wdrożenie (miernik TB-Pt100)
• 1995 r. – złoty medal BRUSSELS-EUREKA za „mostek tybo-2” i jego wdrożenie (mikromanometr TB-PS)
• 2002 r. – Nagroda NOT II stopnia w konkursie Mistrz Techniki: „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” za MOSTKI TYBO
• 2001 – 2007 r. – publikacje naukowe n.t. mostków równoważonych ładunkowo
• 2007 r. – weryfikacja naukowa mostków równoważonych ładunkowo™ jako nowej klasy układów mostkowych w rozprawie doktorskiej B. Tynca pt.: „Analogowo-cyfrowe zrównoważone mostki rezystancyjne”
• 2008 r. – definicja i zgłoszenie do ochrony patentowej aktywnego mostka zrównoważonego
• pozytywne opinie użytkowników, wśród których jest wiele znanych instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych , m. in.:
o Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa w Warszawie
o Instytut Energetyki, Laboratorium Aparatury Pomiarowej w Warszawie
o Instytut Metrologii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
o Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
o Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
o Laboratorium Pomiarów Ciśnienia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie
o Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
o 2 Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy
o Instytut Kolejnictwa, Laboratorium Merologii

Dodaj plik...

Możesz skontaktować
się z firmą bezpośrednio
z poziomu tej strony.

Wystarczy, że skorzystasz
z powyższego formularza.

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe