Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Polski rynek transformatorów dystrybucyjnych. Kierunki rozwoju.

W strukturze krajowego rynku transformatorów dystrybucyjnych wyróżnia się dwa sektory: od lat charakteryzujący się stabilnym popytem rynek przedsiębiorstw dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz rynek przedsiębiorstw prywatnych, w ostatnich latach odznaczający się dużą dynamiką wzrostu.  ...

xtech.pl

Transformatory. Ekonomika pracy. Koszty.

Z punktu widzenia użytkownika ważną kwestią jest optymalizacja relacji kosztów transformatora w przewidzianym czasie pracy, w warunkach zachowania wymaganych kryteriów technicznych. Elementami tych kosztów są: koszt inwestycji oraz koszty eksploatacji. Na koszt eksploatacji transformatora ...

xtech.pl

Przekładnia transformatora. Połączenia uzwojeń. Kojarzenie uzwojeń.

Przekładnia transformatora, regulacja napięcia wtórnego Ze względu na wymogi dotrzymania parametrów napięcia w sieci przyłączonej do strony napięcia dolnego przekładnia napięciowa transformatora liczona jako stosunek napięcia dolnego do napięcia górnego może podlegać w transformatorach...

xtech.pl | 1 komentarz

Transformatory rozdzielcze (dystrybucyjne). Zastosowanie oraz konstrukcja.

Transformatory rozdzielcze (nazywane również dystrybucyjnymi) to grupa transformatorów energetycznych obejmująca transformatory pracujące w miejscach połączeń sieci średniego napięcia (SN) z siecią niskiego napięcia (nn). Są to najczęściej transformatory trójfazowe w zakresie mocy od 25 do...

xtech.pl

Podstawowe informacje o transformatorach. Model transformatora.

Transformator to urządzenie powszechnie stosowane do przetwarzania napięcia prądu przemiennego lub układu napięć (układ n-fazowy) na napięcie lub układ napięć o wartościach wyższych, niższych lub takich samych, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. W transformatorach elektrycznych...

xtech.pl

Zastosowania kamer termograficznych.

Termografia jest metodą pomiarową dającą możliwość zastosowania w wielu dziedzinach przemysłu i nauki. Kluczowe to: • energetyka; • diagnostyka maszyn; • budownictwo; • monitoring, ochrona mienia; • technika wojskowa; • medycyna; • weterynaria; • badania naukowe. Do niedawna cena kamer była...

xtech.pl

Dobór kamery termograficznej. Czym się kierować przy wyborze?

W pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, do jakich celów chcemy zastosować kamerę . Czy szukamy prostej, taniej kamery do orientacyjnej kontroli stanu badanych urządzeń, czy też ma być ona zastosowana do dokładnych pomiarów lub złożonych badań naukowych, gdzie istotną rolę...

xtech.pl

Wpływ czynników zewnętrznych na dokładność pomiaru. Działanie kamery macierzowej.

Poprawne wykonywanie wszelkich pomiarów, w tym pomiarów temperatury metodami bezkontaktowymi, wymaga znajomości zjawisk fizycznych, w oparciu o które pomiar ten się odbywa. Materiał, z którego wykonany jest obiekt mierzony, i stan jego powierzchni determinują współczynnik emisyjności, który...

xtech.pl

Klasyfikacja bezkontaktowych przyrządów pomiarowych

Wśród urządzeń do bezkontaktowego pomiaru temperatury wyróżniamy: • mierzące temperaturę w określonym punkcie; • rejestrujące jej rozkład na powierzchni . Do bezkontaktowych pomiarów punktowych stosowane są pirometry oraz specjalne głowice pomiarowe . Urządzenia te zbudowane są z układu...

xtech.pl

Wprowadzenie do termografii. Prawo Stefana - Boltzmana.

Historycznie pierwszymi kamerami były kamery skanujące, zbudowane w oparciu o chłodzony ciekłym azotem detektor jednoelementowy z układem wirujących zwierciadeł lub pryzmatów. Kolejnym krokiem w rozwoju termografii są kamery macierzowe. Dzięki wyeliminowaniu układów skanowania kamery te są...

xtech.pl

Klasyfikacja przemienników częstotliwości

Klasyfikacja przemienników Dzięki ciągłemu rozwojowi technik sterowania możliwe jest uzyskiwanie coraz lepszych parametrów ruchowych przemienników częstotliwości. Mimo pojawiania się coraz bardziej wyszukanych sposobów kontroli pracy silników metody opracowane do tej pory są nadal stosowane....

Przemienniki częstotliwości jako źródło zasilania o regulowanym napięciu i częstotliwości

Od ponad 50 lat w przemyśle dąży się do zoptymalizowania procesów technologicznych poprzez zapewnienie płynnej regulacji silników napędowych maszyn i urządzeń. W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować intensywny rozwój techniki przekształtnikowej. Pojawienie się nowych technik...

HMI/SCADA - Przeznaczenie, korzyści, koszty

  System SCADA Przeznaczenie aplikacji Ze względu na możliwość pracy w sieci i różnicowania rodzaju informacji dostępnych równocześnie na różnych stacjach, a także możliwość stopniowania uprawnień użytkowników w zakresie dostępu do systemu oraz ingerencji w proces produkcyjny i sam...

xtech.pl

O aplikacjach HMI/SCADA - definicje, funkcje, struktura systemów

Definicja HMI/SCADA HMI (Human Machine Interface) to aplikacja, która w formie graficznej prezentuje operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do urządzeń sterujących procesem. Monitorowanie procesu może być realizowane przez...

xtech.pl

Kamery 3D w systemach wizyjnych

Wywiad z Krzysztofem Antczakiem z firmy SICK.   Krzysztof Antczak, SICK Polska Oprócz kamer matrycowych 2D, używanych powszechnie w systemach wizyjnych, na rynku dostępne są również kamery 3D. Obecnie stosowane są one jeszcze na mniejszą skalę w porównaniu z tradycyjnymi kamerami. Wyższy...

xtech.pl

ABC systemów wizyjnych – część 3 – tworzenie, zastosowanie, perspektywy

  Sprawdzanie kompletności czujnikiem BVS firmy Balluff Tworzenie niezawodnego przemysłowego systemu wizyjnego Praca nad systemem zaczyna się od opracowania specyfikacji zawierającej maksimum danych o produktach lub procesach podlegających kontroli oraz wymagania dla systemu...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

ABC systemów wizyjnych – część 2 - Komponenty przemysłowych systemów wizyjnych

Oświetlenie : jeżeli obiekt świeci samoistnie lub jest oświetlony przez niezależne, stabilne źródło światła – dodatkowy oświetlacz może być zbędny. Niezawodny system wizyjny powinien jednak być niezależny od otoczenia, więc wskazane jest zastosowanie specjalnego oświetlacza, optymalnego pod...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

ABC systemów wizyjnych - część 1 - podstawy

O systemach wizyjnych.   Czujnik wizyjny (Sick) i kamera (Dalsa) System wizyjny, podobnie jak zmysł wzroku u ludzi, służy do „pozyskania informacji o otoczeniu". Naturalną kontynuacją pozyskania informacji jest jej obróbka i podjęcie odpowiedniej decyzji. Komu są potrzebne? Aby...

xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o.

Zima nie musi być groźna dla napędu do bram

Zanim zima rozpocznie się na dobre warto poświęcić trochę czasu napędowi zarówno temu wmontowanemu w bramę garażową, jak i posesyjną. Dobrze przygotowany napęd pozwoli nam cieszyć się przez całą zimę.            ...

RedPen

Automatyzacja w logistyce

  Automatyczne wózki widłowe STILL   Choć w czasie kryzysu wielu przedsiębiorców ogranicza wydatki, paradoksalnie jest to dobry moment na inwestycje. Trudna sytuacja na rynku powinna mobilizować do szukania dodatkowych oszczędności, także tych w długoterminowej perspektywie. W tym...

Agencja inplusPR