Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2014-10-08
Jakie korzyści może przynieść właścicielowi budynku wykonanie testu szczelności?

Przygotowując budynek do eksploatacji, należy zadbać o jego właściwe uszczelnienie, ponieważ nieszczelności w elewacji są przyczyną zwiększenia strat ciepła w zimie i chłodu w lecie. Przy obecnie stosowanych technikach budowlanych nie jest możliwe zagwarantowanie szczelności w 100%. Warto zauważyć, że w obiektach wyposażonych w wentylację mechaniczną z wentylatorem nawiewnym i wywiewnym istnieje szansa zminimalizowania strat energii poprzez aktywną regulację ilości wtłaczanego w stosunku do wyrzucanego powietrza.
W tym celu po zakończeniu etapu uszczelniania należy powtórnie wykonać test szczelności zgodnie z normą PN-EN13829.

swema_ab.png
Tabela 1 Wynik pomiarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabela1.png

W takim badaniu oprócz wartości liczbowych jak:

  • wielkość wymiany powietrza n50
  • przepuszczalność powietrzna q50
  • jednostkowy strumień przecieku powietrza w50

otrzymujemy również charakterystykę przepuszczalności danego obiektu w funkcji różnicy ciśnienia.

 

wzory1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystując pokazany na zdjęciu zestaw pomiarowy wyznaczono charakterystykę budynku rys 1, zaś wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 1.

 

Rys. 1 Charakterystyka obiektu
Rys. 1 Charakterystyka obiektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W powyższym przykładzie rzeczywista charakterystyka badanego budynku określona jest określona zależnością:

wzory2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tej podstawie możliwe jest wyznaczenie formuły określającej funkcję kosztów ponoszonych z tytułu strat wynikający z infiltracji obiektu i zastosowanie do optymalizacji procesu sterowania wentylatorami nawiewu i wywiewu w zależności od pory roku (temperatury), prędkości wiatru, kosztów pozyskania ciepła lub chłodu w korelacji do stosowanego systemu ogrzewania i chłodzenia.

Moc tracona/dostarczona/do budynku wraz ze strumieniem infiltracji:

wzory3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równoważna moc jaka może być utracona przy identycznym jak dla infiltracji strumieniu powietrza w rzypadku, kiedy będzie on wyrzucany na zewnątrz poprzez system odzysku z rekuperatorem, np. krzyżowym (gdy utrzymywana przez wentylatory różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem, a otoczeniem budynku ΔP = 0):

wzory4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażając strumień infiltracji poprzez moc Psrek i podstawiając do wzoru na moc strumienia otrzymujemy następującą zależność mocy:

wzory5.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Znając tę zależność oraz moc obliczoną na podstawie wyznaczonej podczas prób Charakterystyki budynku, można określić w danym momencie, jaką drogą wydmuchiwany strumień powietrza, pochodzący z infiltracji zabierze ze sobą więcej energii (wygeneruje większą stratę) co oznacza że:

wzory6.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskane z tego tytułu oszczędności nie będą zbyt duże, jednak efektywność metody powinna być największa w okresach kiedy temperatura na zewnątrz oscyluje w obrębie zadanej temperatury wnętrza budynku i w zależności od pory dnia może być od niej raz wyższa lub niższa.
Z uwagi, że jest to operacja softwerowa, nie wymagająca instalacji dodatkowych urządzeń, optymalizacja pracy wentylatorów w dłuższej perspektywie powinna być opłacalna, zwłaszcza, że w naszym klimacie liczba
dni, w których występują optymalne dla takiego działania gradienty temperatury jest dosyć duża. Z tego powodu warto jest określić kiedy i w jakich warunkach więcej energii tracimy przez dodatkową rekuperację, niż przez infiltrację poprzez ściany.

 

Autor:
Cezary Wronkowski
Dodał:
B&L International Sp. z o.o.

Czytaj także