Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-10-25
Najnowsze moduły rozszerzeń przetworników pomiarowych PLC – Max-MR-DIO, Max-MR-AI

Nowe funkcjonalności i zalety

najnowszemodulyrozszerzenprzetwornikowpomiarowychplc.jpg

Przetwornik pomiarowy to uniwersalne urządzenie znajdujące liczne zastosowania w automatyce przemysłowej. Szczególnie, w fabrykach i zakładach produkcyjnych, w których prawidłowość przebiegu zautomatyzowanych procesów technologicznych wymaga zapewnienia ściśle określonych warunków (np. temperatury), potrzebują wydajnych i bezawaryjnych przetworników pomiarowych. Poznaj najważniejsze funkcje i możliwości przetworników prądowych oraz modułów rozszerzeń marki F&F.

 

Przetworniki pomiarowe analogowe i cyfrowe

Podstawowym celem stosowania przetworników pomiarowych, bez względu na ich rodzaj i budowę, jest pomiar pośrednich wielkości fizycznych – elektrycznych (np. napięcia) i nieelektrycznych (np. temperatury). Przetworniki prądowe zamieniają mierzona wielkość na sygnał elektryczny (analogowy lub cyfrowy) w zależności od rodzaju przetwornika.

Mamy dwa podstawowe rodzaje przetworników – analogowe i cyfrowe. Główną różnicą między nimi jest sposób przetwarzania sygnału. Przetworniki pomiarowe analogowo-cyfrowe dokonują konwersji sygnału analogowego na sygnał cyfrowy, a przetworniki cyfrowo-analogowe przetwarzają sygnał cyfrowy na sygnał analogowy.

Przetworniki analogowe mają ciągłą skalę wartości. Przetworniki cyfrowe natomiast generują sygnał wyjściowy w postaci cyfrowej, na przykład wystawiając przetworzoną wartość do protokołu ModBUS. Urządzenia cyfrowe są również o wiele dokładniejsze niż przetworniki analogowe. Co więcej, sygnał cyfrowy jest także bardziej odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, stąd też mniej podatny na błędy pomiarowe.

 

2 najnowsze moduły rozszerzeń przetworników pomiarowych od czołowego polskiego producenta

Prowadzenie zróżnicowanych pomiarów jest konieczne do realizacji wielu procesów produkcyjnych i nie tylko. Mierząc np. temperaturę wewnątrz pomieszczenia, można kontrolować jej aktualną wielkość i za sprawą sterownika korygować/utrzymywać w czasie rzeczywistym wartość temperatury na zadanym poziomie. Do wykonania takich pomiarów niezbędna jest odpowiednia aparatura jak moduły rozszerzeń przetworników pomiarowych firmy F&F.

 

Moduł rozszerzeń MR-DIO

 

Moduł rozszerzeń MR-DIO
Moduł rozszerzeń MR-DIO

Moduły rozszerzeń Max-MR-DIO są wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia rozszerzające cyfrowe wejścia lub wyjścia sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS 485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

  • Moduł MR-DIO-1 jest wyposażony w 6 uniwersalnych kontaktów, z których każdy (w zależności od sposobu jego podłączenia) może stanowić wejście lub wyjście cyfrowe.
  • Moduł posiada funkcję zapisu stanu wyjść w nieulotnej pamięci lokalnej. Po każdorazowym załączeniu zasilania modułu wyjścia zostaną przywrócone do zapisanego stanu.
  • Odczyt stanu kontaktów, ustawienie ich stanu oraz nastawę wszystkich parametry komunikacji i wymiany danych realizowany jest poprzez port RS485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU.

 

Moduły rozszerzeń Max-MR-AI

 

Moduły rozszerzeń Max-MR-AI
Moduły rozszerzeń Max-MR-AI

Moduły rozszerzeń Max-MR-AI z wyjściem MODBUS RTU to zewnętrzne urządzenia rozszerzające wejścia analogowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych ma miejsce za pośrednictwem portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

  • Moduły rozszerzeń Max-MR-AI wyposażono w cztery uniwersalne wejścia analogowe. Typ wejścia zgodny ze standardem 0÷10 V (napięciowe U) lub 4÷20 mA (prądowe I) ustala się za pomocą wewnętrznych zworek.
  • Moduł Max-MR-AI mierzy wartości wejściowe prądu i napięcia na wszystkich wejściach bez względu na konfigurację sprzętową typów wejść (położenie zworek). Mierzone będą jednak wyłącznie te wartości wejściowe, dla których owe wejścia zostały skonfigurowane.
  • Wartości wejściowych prądów lub napięć, a także nastawa wszystkich parametrów komunikacji realizowana jest za pośrednictwem portu RS-485 przy pomocy protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU.

Interfejsowy przetwornik pomiarowy https://www.fif.com.pl/pl/56-przetworniki-pomiarowe-moduly-rozszerzen F&F pozwala na bezpośrednią zamianę sygnałów mierzonych wielkości na postać cyfrową. Pozwalają na to specjalne protokoły komunikacyjne, jak np. MODBUS RTU, w którym transmisja danych jest realizowana za pośrednictwem portu RS-485. Przetworniki elektryczne marki F&F, zarówno te wykorzystujące protokół MODBUS RTU, jak i klasyczne (analogowe), mogą również współpracować ze sterownikami programowalnymi FLC (w zależności od rodzaju sygnału pojawiającego się na wyjściu przetwornika, należy go podłączyć do właściwego wejścia w sterowniku FLC).

 

Ilość wejść w przetworniku ma znaczenie

Wybierając przetwornik pomiarowy, należy w szczególności zwrócić uwagę na ilość wejść, którą posiada takie urządzenie. Warto wziąć pod uwagę przetwornik, który posiada więcej niż jedno wejście. Pomiar tej samej wielkości jednocześnie przez dwa odrębne sensory podłączone do dwóch niezależnych wejść zapewni m.in. odpowiednią redundancję oraz wyższą niezawodność.

Przetworniki pomiarowe z więcej niż jednym wejściem pomiarowym przydają się na przykład wtedy, gdy niezbędny jest pomiar różnicy temperatur i wyznaczanie temperatury średniej.

 

Źródło:
fif.com.pl