empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-06-19
Obsługa przetworników o charakterystyce logarytmicznej

Poniżej przedstawiamy interesujący przykład wykorzystania regulatora MultiCon z obsługą przetworników o nieliniowej charakterystyce. Ma to swoje zastosowanie w procesie, gdzie przykładowo pomiar ciśnienia odbywa się w bardzo szerokim zakresie, a przy niskich wartościach wymagana jest wysoka dokładność. Powyższą funkcję dobrze realizuje zależność
logarytmiczna.                                                                                                       

W aplikacji pracuje model: CMC-99-PS42/E/R45/IO4/UN3-0B1     

Wejścia sygnałowe                                                                                                  
Moduł UN3 składa się z 3 izolowanych wejść uniwersalnych (U/I/RTD/TC/mV). Do każdego z nich podłączony jest sygnał wyjściowy z przetwornika ciśnienia o charakterystyce logarytmicznej.
Moduł IO4 składa się z 4 wyjść prądowych, z których trzy przesyłają obliczoną wartość ciśnienia do innych elementów systemu sterowania już w odwzorowaniu liniowym.
Moduł R45 składa się z 4 wyjść przekaźnikowych o obciążalności 5A do sterowania zaworami głównymi.

Komunikacja                                                                                                            
Zarejestrowane dane pobierane są poprzez podłączenie pamięci przenośnej do portu USB.

Konfiguracja                                                                                                              
Sygnały z przetworników ciśnienia są przesyłane do regulatora, gdzie zgodnie z wprowadzoną formułą matematyczną następuje przeliczenie wartości sygnału prądowego na ciśnienie. Wartości te są rejestrowane i stanowią podstawę do sterowania zaworami proporcjonalnymi i odcinającymi.                                                                                                                  

Opcje dodatkowe                                                                                                        
Port USB dla wygody użytkowania umieszczono na froncie urządzenia.

 

8070,aplikacja94_eng.jpg

 

Autor:
SIMEX Sp. z o.o.
Źródło:
https://www.multicon24.eu/pl/zastosowania/obsluga-przetwornikow-o-charakterystyce-logarytmicznej
Dodał:
SIMEX Sp. z o.o.