Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-07-04
Opracowanie „Wzorcowanie wag zbiornikowych bez wzorców masy” zawierające porównanie metod CalFree™

CalFree™ i CalFree™ Plus to metody wzorcowania / adiustacji teoretycznej, które nie wymagają stosowa

CalFree™ to połączenie funkcji sprzętowych, metod wzorcowania / adiustacji i fabrycznej kontroli jakości pozwalające na wzorcowanie bez użycia wzorców masy. W tym opracowaniu technicznym omówiono ważne zagadnienia dotyczące wyboru odpowiedniej metody wzorcowania / adiustacji wagi zbiornikowej.

Opracowanie obejmuje następujące tematy:

  • wstępna adiustacja
  • wybór metody wzorcowania
  • CalFree™ – czynniki wpływające na wzorcowanie wagi zbiornikowej
  • CalFree™ a CalFree™ Plus
  • CalFree™ Plus a inteligentne wzorcowanie

Urządzenia produkcyjne, takie jak wagi zbiornikowe, są zazwyczaj budowane z oddzielnych podzespołów. Każdy podzespół jest zwykle ustawiany fabrycznie, ale połączenie podzespołów (terminala, skrzynki przyłączeniowej, czujników wagowych i kabli) nadal wzorcowania w celu zapewnienia optymalnego działania. Metoda CalFree oparta jest na fabrycznych danych wzorcowania czujników wagowych. Metoda CalFree™ Plus do czujników wagowych POWERCELL umożliwia pracę i pomiary systemu wagowego od razu po zainstalowaniu i podłączeniu. Zapewnia to łatwą instalację, szybkie uruchomienie oraz zwiększenie ogólnej wydajności i wydłużenie czasu pracy zakładu bez przestoju. Zakłady produkcyjne mają napięty harmonogram produkcji, w którym liczy się każda minuta. Czujniki wagowe wymagają wstępnej adiustacji do prawidłowego działania. Z tymi działaniami wiążą się dwa problemy:

Czas i nakład pracy

  • Wzorcowanie / adiustacja systemów ważenia dużych zbiorników jest czasochłonna i wymaga przestoju, który wstrzymuje proces produkcji.


Ryzyko błędów

  • Ręczne wpisywani danych fabrycznej adiustacji czujników wagowych związane jest z nieodłącznym ryzykiem popełnienia błędów (literówek) o kosztownych konsekwencjach.

Jak można uprościć wzorcowanie / adiustacji wagi zbiornikowej?

Nowe, specjalnie zaprojektowane lub istniejące wagi można zmodernizować i łatwo podłączyć do podzespołów automatyki, aby zapewnić odbiór dokładnych ilości wymaganego surowca.

Co to jest wzorcowanie bez wzorców masy?

Wzorcowanie bez wzorców masy jest procesem teoretycznym przeprowadzanym bez użycia rzeczywistych wzorców masy. Więcej informacji można znaleźć w opracowaniu technicznym „Wzorcowanie wag zbiornikowych bez wzorców masy".

Jak można usprawnić proces wzorcowania / adiustacji wagi zbiornikowej?

Można to zrobić, poznając różne dostępne metody opisane w opracowaniu technicznym „Wzorcowanie wag zbiornikowych bez wzorców masy". Zostały w nim objaśnione wszystkie opcje wzorcowania / adiustacji wag zbiornikowych.

Co to jest CalFree?

CalFree™ to połączenie funkcji sprzętowych, metod wzorcowania / adiustacji i fabrycznej kontroli jakości pozwalające na wzorcowanie bez użycia wzorców masy. Metoda CalFree oparta jest na fabrycznych danych wzorcowania czujników wagowych.

Jakie czynniki mogą wpływać na wzorcowanie / adiustację wag zbiornikowych?

Czynnikami tymi są czułość czujników wagowych oraz lokalne zmiany siły grawitacji.

Jakie czynniki losowe mogą wpływać na wzorcowanie / adiustację wag zbiornikowych?

Takimi czynnikami są sposób zainstalowania czujników i modułów wagowych w zbiorniku oraz sztywność rur zbiornika.

 

Jaka jest najbardziej precyzyjna technologia pomiaru zbiorników technologicznych i reaktorów?

Najdokładniejsza jest technologia ważenia.

Kiedy można stosować metodę wzorcowania / adiustacji teoretycznej do zbiorników?

Można ją stosować wtedy, gdy wymagana jest niska identyfikowalność, na przykład do zbiorników na materiały masowe oraz kontroli poziomu.

Co to jest metoda inteligentnej adiustacji / wzorcowania?

Niektórzy producenci czujników wagowych zapisują dane wzorcowania / adiustacji w analogowych czujnikach wagowych i nazywają tę metodę inteligentną. Pomimo deklaracji, metody te mają małą dokładność, ponieważ nie mogą kompensować oddziaływań mechanicznych (np. orurowania). Ponadto kable, skrzynki przyłączeniowe, bariery ochronne i tolerancje czujników wagowych wpływają losowo na wzorcowanie / adiustację, podobnie jak wszystkie inne systemy z analogowymi czujnikami wagowymi. Dlatego więc nieodpowiednie podzespoły i niewykwalifikowani instalatorzy mogą spowodować znaczące błędy w adiustacji / wzorcowaniu.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz opracowanie techniczne.

Czytaj także