Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-06-09
Bezpłatny podręcznik projektowania wag zbiornikowych i niestandardowych

Kompleksowe projektowanie systemów

Nasz podręcznik projektowania wag zawiera ponad 150 stron wypełnionych przydatnymi informacjami o zastosowaniach czujników i modułów wagowych. Stanowi pomoc w tworzeniu systemów ważenia i kontroli stanów magazynowych.

 

W publikacji omówiono takie zagadnienia jak:

  • ocena potrzeb w zakresie wydajności systemów zbiornikowych, platformowych lub przenośnikowych i ustalanie konkretnych kryteriów wydajności;
  • obliczenia projektowe uwzględniające wpływ wiatru, ruchów sejsmicznych, wstrząsów i temperatury na system wagowy;
  • opracowywanie projektów połączeń rurowych zbiorników z konstrukcją wspierającą i podstawą;
  • kryteria kwalifikacyjne rozwiązań dotyczące kwestii konstrukcyjnych, elektrycznych, mechanicznych i posadowienia systemów dla zapewnienia optymalnej dokładności;
  • kompletny zbiór specyfikacji projektowych dotyczących zastosowań czujników wagowych działających na ściskanie i rozciąganie oraz czujników statycznych i dynamicznych;
  • znaczenie wzorcowania, weryfikacji i serwisowania dla zapewnienia długiego okresu eksploatacji systemu bez przestojów.

Kompendium wiedzy na temat ważenia zbiorników i projektowania wag niestandardowych ułatwi stosowanie i eksploatację modułów i czujników wagowych osobom odpowiedzialnym za projektowanie i integrację systemów oraz pracownikom operacyjnym.

Podręcznik dotyczący systemów modułów wagowych to najobszerniejsze opracowanie na temat projektowania zbiornikowych systemów wagowych oraz stosowania czujników i modułów wagowych dostępnych na rynku. Bezpłatna publikacja do pobrania stanowi nieodzowną pomoc dla projektantów, specjalistów ds. integracji i pracowników operacyjnych, którym zależy na wszechstronnym kompendium wiedzy o zastosowaniach i użyciu czujników oraz modułów wagowych w zbiornikowych systemach magazynowych i wagowych.

Można tu też znaleźć tabelę odporności chemicznej ponad 30 typów stali, kompozytów i materiałów wykończeniowych z danymi dla ponad 400 substancji chemicznych, rozpuszczalników i innych materiałów, które ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości systemów wag i zbiorników. Zebrano też kilkanaście przydatnych dodatków ułatwiających projektowanie wag zbiornikowych

Nowa technologia modułów i czujników wagowych poprawia ogólną efektywność urządzeń

Nowe moduły wagowe PowerMount™ i czujniki wagowe POWERMOUNT® METTLER TOLEDO są wyposażone w funkcje konserwacji zapobiegawczej przyczyniające się do zwiększenia całkowitej efektywności urządzeń (OEE). Funkcje te zapewniają ciągłe monitorowanie pracy czujników wagowych oraz wykrywanie nieprawidłowości, zanim spowodują one obniżenie wydajności produkcyjnej. Dzięki temu producenci mogą stale kontrolować procesy oraz zapobiegać kosztownym błędom.

Bez ciągłego monitorowania, które oferuje technologia POWERCELL®, takie błędy jak przeciążanie czujników wagowych, niewłaściwa komunikacja między modułami, ważenie niecentryczne oraz przekraczanie temperatur granicznych długo mogą pozostawać niezauważone. Skutkami takiej sytuacji są niezgodne ze specyfikacjami partie towaru i obniżona jakość produktów. To z kolei może pociągać za sobą znaczące koszty oraz szkody wizerunkowe firmy.

Czujniki wagowe PowerMountTM z wbudowanymi mikroprocesorami w technologii POWERCELL® nie tylko ostrzegają operatorów o nieprawidłowościach, lecz także wprowadzają korekty sygnału ważenia, aby skompensować zmiany w warunkach otoczenia. Dzięki temu moduły wagowe PowerMount™ zawsze zapewniają dokładne wyniki pomiaru masy, niezależnie od wpływu temperatury, liniowości, histerezy i niestabilności odczytu. Ponadto w mało prawdopodobnym wypadku wystąpienia usterki czujnika wagowego konstrukcja modułu wagowego PowerMount ułatwia wymianę poszczególnych czujników.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO i pobierz podręcznik.