Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-09-23
Referencja z wdrożenia - Głuchołaskie Zakłady Papiernicze

System sterowania ciągami technologicznymi wraz z analizą efektywności i bezpieczeństwa procesów technologicznych

Miejsce wdrożenia

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych Sp. z o.o., w zakładach produkcji papieru w Głuchołazach i Niedomicach.

Cel wdrożenia

Osoby zajmujące się utrzymaniem ruchu w zakładzie, postawiły szereg wymagań dla systemu – do najważniejszych z nich zakwalifikowano:

  • możliwość nadzoru i sterowania rozległym i rozbudowanym ciągiem technologicznym maszyn papierniczych,
  • kontrola i sterowanie zlokalizowane w jednym pomieszczeniu – sterowni,
  • możliwość dostępu do danych zarówno w czasie rzeczywistym, jak i do danych archiwalnych poprzez sieć WEB,
  • ogólnozakładowy, nowoczesny system raportowania w środowisku WEB z możliwością dynamicznej konfiguracji raportów dla każdego użytkownika.

Sposób wdrożenia

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone przez firmę Automatyka Przemysłowa ELTOP s.c. Wdrożenie odbywało się etapami i obejmowało poszczególne ciągi technologiczne w ramach całego przedsiębiorstwa.

Wykorzystane moduły oprogramowania

Podstawą systemu jest oprogramowanie Proficy HMI/SCADA iFIX. Wykorzystano następujące stanowiska:

  • 3 x Stacja Server – Proficy iFIX 2.6 Runtime
  • 3 x Stacja Server – Proficy iFIX 3.0 Runtime
  • 3 x Stacja Server – Proficy iFIX 4.0 PLUS Runtime
  • Proficy Historian
  • Proficy Real Time Information Portal

Zakres wdrożenia i jego przebieg
Przed wdrożeniem zautomatyzowanego systemu sterowania produkcją, większość procesów produkcyjnych była sterowana ręcznie lub półautomatycznie. W przedsiębiorstwie nie było nowoczesnych układów automatyki oraz systemów SCADA. Zakończone sukcesem poszczególne etapy wdrożeń w pełni spełniły pokładane w nich oczekiwania. System umożliwia pełną wizualizację, sterowanie i rejestrację danych archiwalnych. System wyposażono w rozbudowane opcje generowania alarmów, a całość procesu technologicznego jest prezentowana na licznych ekranach synoptycznych.

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

Stawiane przez współczesny rynek wymagania dotyczące jakości wyrobów i efektywności ekonomicznej produkcji papieru, wymuszają stosowanie rozbudowanych systemów SCADA w procesie produkcyjnym. Sprawnie działający system stał się nieodzownym elementem produkcji.

Dobrze zaprojektowany, uwzględniający zdefiniowane przez użytkownika (nadzór technologiczny i produkcyjny przedsiębiorstwa) potrzeby i niezawodnie działający system, umożliwił optymalizacje ilości stanowisk pracy oraz na maszynie MP3 znacząco przyczynił się do zwiększenia wydajności powyżej maksymalnej przewidzianej w projekcie.

Oprogramowanie Proficy iFIX pozwoliło na :

Utrzymanie minimalnej ilości stanowisk na maszynie papierniczej, przy zachowaniu kontroli nad procesem produkcyjnym, prowadzonym w sposób bezpieczny dla pracowników i urządzeń.

Poprawianie kultury pracy urządzeń ze względu na prowadzenie procesów według automatycznych algorytmów. Stabilizację procesu technologicznego, co bezpośrednio przekłada się na stabilną jakość.

Ciągłą kontrolę zużycia mediów (energii elektrycznej, cieplnej i wody) mających znaczący udział w kosztach produkcji na maszynie papierniczej. Kontrolę celowości przeprowadzonych modernizacji i zmian urządzeń stosowanych na maszynach papierniczych.

Więcej informacji o wdrożeniu w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych można znaleźć na stronie www.vix.com.pl w zakładce Referencje.

Czytaj także