Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-02-14
Referencja z wdrożenia - Huta Cynku Miasteczko Śląskie

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Miejsce wdrożenia

Oprogramowanie Proficy wdrożone zostało w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie" S.A. w Miasteczku Śląskim. 

Huta Cynku wytwarza cynk i ołów unikatową metodą pirometalurgiczną (tzw. proces Imperial Smelting), umożliwiającą pozyskanie tych dwóch metali w jednym ciągu technologicznym. Położona na obszarach leśnych miasta Miasteczko Śląskie huta powstała w 1979 roku, jako pierwszy tego typu zakład metalurgiczny w Polsce. Huta produkuje ponad 75 tys. ton cynku rocznie, co stanowi ok. 40% krajowej produkcji cynku oraz wytwarza ok. 50% krajowej produkcji ołowiu i stopów.

Cel wdrożenia

Celem wdrożenia było zapewnienie wizualizacji całego procesu produkcyjnego i bieżącej analizy wszystkich procesów produkcyjnych oraz eliminacja kosztownych rejestratorów danych.

Sposób wdrożenia

System został wdrożony w całości przez Dział Automatyki huty.

Wykorzystane moduły oprogramowania

Główne elementy systemu SCADA:

  • 28 stacji FIX32 i Proficy iFIX
  • Proficy Historian
  • Proficy Real-Time Information Portal

Funkcjonalność systemu

Przed wdrożeniem układów wizualizacji, wielkości procesowe zapisywane były za pomocą rejestratorów z nośnikiem papierowym. Sterowanie odbywało się z tablic synoptycznych, na których umieszczone były regulatory pneumatyczne lub elektryczne. Zmienne procesowe, dla których nie zachodziła konieczność archiwizacji, wskazywane były na wskaźnikach profilowych pneumatycznych lub elektrycznych. W chwili obecnej praktycznie cały proces technologiczny w HCM jest wizualizowany i sterowany z stacji operatorskich z zainstalowanym oprogramowaniem FIX oraz iFIX. Większość zmiennych wizualizowanych generuje wykresy bieżące oraz archiwalne. Ogólnie zainstalowanych jest w HCM 28 stacji operatorskich z kluczami FIX oraz iFIX, z czego 19 to stacje z możliwością sterowania, a 9 podglądowych. Układ stacji operatorskich steruje i nadzoruje procesami technologicznymi oraz obiektami ogólnozakładowymi. Stacje operatorskie sterownicze umieszczone na wydziałach produkcyjnych połączone są ze stacjami podglądowymi znajdującymi się w pomieszczeniach kierownictwa danego wydziału. Całość zakładu zobrazowana jest na 3 stacjach w dyrekcji zakładu, co umożliwia bieżące śledzenie pracy całego zakładu, jak również dzięki wykresom bieżącym i archiwalnym – analizę procesów na szczeblu operatorów, kierowników wydziałów oraz dyrekcji. 

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

Największą korzyścią jest możliwość szybkiej oceny stanu bieżącego i przeszłego procesu produkcyjnego dzięki zbieraniu danych przez stacje operatorskie. Zastosowanie systemu umożliwiło eliminację uciążliwych i kosztownych w eksploatacji rejestratorów, dzięki sprzężeniu z PLC nastąpiła eliminacja układów przekaźnikowych a co za tym idzie uproszczenie tych układów. Pojawiła się możliwość zdalnego podglądu i analizy przebiegających procesów produkcyjnych co jest wykorzystywane w szerokim zakresie.

Więcej informacji, w tym schematy instalacji, znajdują sie w pliku źródłowym oraz na stronie www.vix.com.pl w dziale Referencje.

Autor:
VIX Automation sp. z o.o.
Źródło:
Referencja VIX Automation - Huta Cynku Miasteczko Śl
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także