Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-02-14
Referencja z wdrożenia - PWIK Tarnowskie Góry

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania

Miejsce wdrożenia

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Tarnowskich Górach.

Cel wdrożenia

 • Przygotowanie systemu, który pozwoli na ciągłe monitorowanie i sterowanie wszystkimi obiektami obsługiwanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
 • Podłączenie wielu różnych rodzajów obiektów i zapewnienie ciągłości pracy systemu, co umożliwi obsłudze i kierownictwu szybką reakcję w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych.
 • Stworzenie jednolitego systemu raportowania w zakładzie.

Sposób wdrożenia

Oprogramowanie Proficy było wdrażane etapami i obejmowało poszczególne wydziały w ramach całego przedsiębiorstwa. Prace wdrożeniowe były wykonywane przez firmy zewnętrzne we współpracy z zespołem automatyków PWiK. Ciągła rozbudowa i modernizacja posiadanych obiektów powoduje, ze system jest na bieżąco modyfikowany.

Sytuacja przed wdrożeniem

Firma posiadała system monitoringu pompowni ścieków, ujęć wody, studni wodomierzowych który systematycznie rozwijany był w systemie Microsoft Excel. Pierwszy obiekt – ujęcie wody nr III zwizualizowany został w 1997 roku. Od tego czasu stopniowo dochodziły kolejne obiekty. Przed zakładem stało poważne wyzwanie – rozbudowa systemu wizualizacji i monitoringu spowodowana budową przez Gminę Tarnowskie Góry długo oczekiwanej nowoczesnej sieci kanalizacyjnej, wraz z Centralną Oczyszczalnią Ścieków. Posiadany system wizualizacji (oparty o Microsoft Excel 2000) był przestarzały – brakowało w nim rozwiązań, które posiadają nowoczesne systemy wizualizacji.

Wypowiedzi osób odpowiedzialnych za wdrożenie ze strony użytkownika

Oprogramowanie Proficy iFIX, Proficy Historian, Proficy WebSpace w naszym zakładzie pracuje w trybie ciągłym, pozwala obsłudze, dyspozytorowi i kierownictwu zakładu na ciągły monitoring poszczególnych obiektów i szybką reakcję w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych - Tomasz Paluch, Specjalista ds. systemów komputerowych i automatyki

System Proficy iFIX zastosowany w Oczyszczalniach Ścieków jest narzędziem prostym i bardzo intuicyjnym w obsłudze. Umożliwia modyfikacje zmiennych i całych obiektów w trakcie pracy aplikacji, co pozwala na ciągłe monitorowanie i sterowanie obiektami. Dodatkowo umożliwia generowanie raportów oraz przebiegów na podstawie wartości zmiennych zgromadzonych w bazie - Andrzej Baraniec, Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

 • łatwa obsługa obiektów z poziomu stacji roboczych z zainstalowanymi aplikacjami Proficy iFIX,
 • system umożliwia monitorowanie stanów alarmowych z obiektów oraz daje możliwość szybkiej reakcji na ich wystąpienie,
 • dostęp do danych historycznych umożliwia wykrywanie stanów awaryjnych, np. spadków ciśnienia na sieci wodociągowej, awarii wodociągowych,
 • przeglądanie i analizowanie trendów historycznych parametrów sieci wodociągowej daje możliwość zmniejszenia strat na sieci wodociągowej poprzez wprowadzenie działań korygujących,
 • możliwość bezpośredniego tworzenia raportów dobowych, miesięcznych z wykorzystaniem danych pochodzących z Proficy Historiana,
 • dzięki zastosowaniu oprogramowania Proficy WebSpace uzyskano możliwość ciągłego dostępu do aplikacji dla kierownictwa firmy.
Wykorzystane moduły oprogramowania:
BAZA PWIK:
 • Proficy iFIX Plus SCADA Pack Unlimited I/O Developer
 • Proficy iFIX TS SCADA Support on SCADA - 3 Clients 
 • Proficy Historian Standard Server Edition 1000 Pts
 • Proficy iFIX iClient Runtime
 • Proficy iFIX WebSpace Server z iFIX iClient Developer – 5 Web Users
OCZYSZCZALNIA CENTRALNA:
 • Proficy iFIX Professional SCADA Pack Unlimited Server
 • Proficy iFIX Professional SCADA Pack Unlimited Server (redundancja)
 • Proficy iFIX iClient Runtime
 • Proficy iFIX iClient Developer
 • Proficy Historian Standard Server Edition 500 Pts
 • Proficy Alarm & Events Collector dla Historian Standard Server 500 Pts
 • Proficy Redundancy Collector dla Historian Standard Server 500 Pts
OCZYSZCZALNIA REPTY:
 • Proficy iFIX Plus SCADA Pack 300 I/O Runtime
 • Proficy Historian Standard edition 100 Pts
PRZEPOMPOWNIA „PAPROTNA":
 • Proficy iFIX Plus SCADA Pack 150 I/O Runtime
 • Proficy Historian Standard Server Edition 100 Pts
Więcej szczegółów oraz schematy instalacji  w pliku źródłowym.
Źródło:
Referencja VIX Automation - PWIK Tarnowskie Góry
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także