Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-02-14
Referencja z wdrożenia - SEWiK Zakopane

System wizualizacji, sterowania, SEWiK Zakopane alarmowania oraz archiwizacji danych w Spółce SEWiK

Miejsce wdrożenia

System SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy iFIX został wdrożony w firmie SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem.

SEWiK Sp. z o.o. istnieje od 1992 roku kontynuując tradycję wodociągów działających w Zakopanem już od 1906 roku. Przedmiotem działalności Spółki SEWiK jest uzdatnianie i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Aktualnie Spółka obsługuje ponad 7 tys. odbiorców, co przekłada się na ponad 30 tys. stałych mieszkańców oraz do 100 tys. osób odwiedzających w szczycie sezonu turystycznego Zakopane i okolice.

Cel wdrożenia

Głównym celem wdrożonego systemu jest:

  • bieżący monitoring oraz nadrzędne sterowanie obiektami należącymi do Spółki SEWiK,
  • sygnalizacja stanów awaryjnych występujących w obiektach, co umożliwi szybką reakcję obsłudze w ich usunięciu,
  • gromadzenie danych na temat głównych parametrów pracy obiektów, a następnie przedstawianie ich w formie graficznej w celu ich analizy i interpretacji.

Sposób wdrożenia

System SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy obejmuje podstawowe obszary działalności firmy. W obszarze ujęć wody, sieci wodociągowej oraz przepompowniach ścieków, system wdrażany był etapowo, wraz ze stopniowym rozwojem systemów monitoringu i automatycznej regulacji w poszczególnych obiektach. W obszarze obejmującym oczyszczalnie ścieków wdrożenie systemu Proficy iFIX nastąpiło jednorazowo, poprzez zastąpienie działającego tam zamkniętego systemu BioSys. Prace wdrożeniowe wykonywały firmy zewnętrzne, w ścisłej współpracy z pracownikami SEWIK.

Sytuacja przed wdrożeniem

W oczyszczalniach ścieków Łęgi i Spyrkówka należących do Spółki SEWiK funkcjonował dedykowany system monitoringu i sterowania Biosys niemieckiej firmy KAT. Ze względu na jego zamkniętą strukturę, serwis oraz modyfikacja wynikająca z rozbudowy oczyszczalni ścieków, była bardzo utrudniona oraz kosztowna. Ponadto komputery, w których zainstalowane było oprogramowanie nie posiadały żadnych zabezpieczeń na wypadek awarii sprzętowej, co mogło skutkować kompletnym zatrzymanie pracy nadrzędnego systemu sterowania i konieczność przejścia na ręczne sterowanie oczyszczalniami ścieków. W obszarze ujęć wody oraz sieci wodociągowej żaden z obiektów nie był wyposażony w system monitoringu ani też w system automatycznej regulacji. Rozwój systemów automatyki w tym systemu SCADA w tym obszarze od początku oparto na oprogramowaniu iFIX.

Zakres wdrożenia i jego przebieg

2004: pierwsze wdrożenie oprogramowania SCADA iFIX oraz oprogramowania archiwizacyjnego iHistorian – wdrożenie to nastąpiło w ramach budowy rozproszonego systemu monitoringu ujęć wody oraz sieciowych zbiorników wody należących do Spółki SEWiK. Wdrożenie obejmowało ujęcia wody Kuźnice, Jaszczurówka, Mała Łąka oraz zbiorniki Murowaniec oraz Gładkie.

2005: uruchomienie systemu automatycznej regulacji i sterowania ujęciem wody Mała Łąka – pierwszy pilotażowy system automatyki uruchomiony na ujęciu wody należącym do Spółki SEWiK.

2006: wdrożenie rozproszonego systemu monitoringu w 3 głównych pompowniach ścieków Zoniówka, Ustup I oraz Ustup 2.

2007: uruchomienie systemu automatycznej regulacji i sterowania lokalnego ujęcia Kotelnica.

2007: modernizacja systemu wizualizacji oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka – zastąpienie zamkniętego systemu BioSys oprogramowanie Proficy iFIX.

2008: uruchomienie systemu automatycznej regulacji i sterowania głównego kompleksu ujęć wody w Kuźnicach.

2011: uruchomienie systemu automatycznej regulacji zbiorników wody Murowaniec oraz Pod Kuźnicami.

2012: rozbudowa systemu SCADA oczyszczalni ścieków Łęgi o nowo powstały obiekt Stacja sit. 2012: wdrożenie oprogramowania Proficy iFIX WebSpace dla dostępu przeglądarkowego.

2013: rozbudowa systemu SCADA w związku z zakończeniem budowy hydroforowni osiedlowej Króle-Zwijacze.

Wypowiedzi osób odpowiedzialnychza wdrożenie ze strony użytkownika

System SCADA oparty na oprogramowaniu Proficy iFIX, Proficy Historian, Proficy WebSpace jest kompleksowym narzędziem dla brygad eksploatacyjnych oraz kierownictwa. Poprzez ciągły monitoring pracy obiektów technologicznych w każdym obszarze podstawowej działalności firmy, wpływa bezpośrednio na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz ochronę środowiska. Łatwość modyfikacji i rozbudowy oprogramowania Proficy współgra z ciągłym procesem inwestycyjnym zachodzącym w Spółce. Marcin Rafacz Kierownik Działu Technicznego i Inwestycyjnego

System Proficy iFIX wdrożony na Oczyszczalni ścieków pozwala na uzyskanie szybkiego wglądu na stan pracy poszczególnych urządzeń, biorących udział w procesie oczyszczania ścieków. Umożliwia szybką lokalizację alarmów przyczyniając się tym samym do ich szybszego usunięcia. Możliwość generowania raportów oraz graficzne przedstawianie zgromadzonych danych pomaga w procesie decyzyjnym oraz umożliwia optymalizację procesów technologicznych. Wypowiedzi osób odpowiedzialnych za wdrożenie ze strony użytkownika. Grzegorz Bobek Kierownik Oczyszczalni 

Jakie korzyści dla zakładu wynikają z przeprowadzonego wdrożenia?

  • przejrzysty sposób prezentacji danych w aplikacjach Proficy iFIX umożliwia efektywną i prostą obsługę obiektów,
  • stały monitoring stanów alarmowych z obiektów daje możliwość szybkiej reakcji na ich wystąpienie,
  • możliwość zdalnego wprowadzania nastaw dla obiektów oddalonych pozwala zaoszczędzić czas ekip eksploatacyjnych oraz w znacznym stopniu redukuje koszty ich funkcjonowania,
  • analiza zgromadzonych danych i ich łatwa interpretacja pozwala na skuteczne prowadzenie działań operacyjnych oraz precyzyjne planowanie zadań inwestycyjnych,
  • łatwy sposób tworzenia raportów i zestawień z wykorzystaniem danych pochodzących z programu Proficy Historian,
  • bezpieczny dostęp do systemu SCADA poprzez sieć Internet, bez względu na miejsce, gdzie się znajduje, dzięki zastosowaniu oprogramowania Proficy WebSpace.

Więcej szczegółów oraz schematy instalacji w pliku źródłowym oraz na stronie www.vix.com.pl w dziale Referencje.

Autor:
VIX Automation Sp. z o.o.
Źródło:
Referencja VIX Automation - SEWIK Zakopane
Dodał:
VIX Automation sp. z o.o.

Czytaj także