empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
System pomiarowy pH poprawia oczyszczanie ścieków

Przepisy w obszarze ochrony środowiska wymagają, aby ścieki z rafinerii były oczyszczane. Różne procesy jednostkowe generują różne rodzaje ścieków, co stanowi poważne wyzwanie dla pomiaru pH. System METTLER TOLEDO zainstalowany w amerykańskiej rafinerii pozwala prawidłowo nadzorować proces oczyszczania ścieków przy mniejszym zużyciu chemikaliów.

Duża amerykańska rafineria

Naszym klientem jest zintegrowana firma energetyczna mająca wiodącą pozycję na rynku międzynarodowym. W jednej z należących do firmy rafinerii każdego dnia przerabianych jest ponad 200 tys. baryłek ropy naftowej. Rafineria produkuje benzynę, oleje napędowe oraz wiele innych produktów petrochemicznych.

Oczyszczanie ścieków niosące ze sobą wiele wyzwań

W procesach przetwarzania ropy naftowej zużywane są duże ilości wody. Każdego dnia powstaje wiele tysięcy metrów sześciennych ścieków. Należy je poddać procesowi oczyszczania, aby spełnić wymagania obowiązujących przepisów prawnych. Odbieranie ścieków z procesów jednostkowych stanowi wyzwanie dla pomiaru pH, ponieważ w wodzie znajdują się produkty ropopochodne, resztkowe ilości siarczków i związków amonowych. Poza tym, poziom pH ścieków pochodzących z różnych miejsc może być diametralnie różny.

Poszukiwany system pomiarowy pH oparty na nowej koncepcji

W istniejącej aplikacji stosowana była elektroda firmy konkurencyjnej w drugim odstojniku ze ściekami pochodzącymi z etapu obróbki biologicznej. Gromadzące się na elektrodzie warstwy osadów stałych i i substancji ropopochodnych powodowały konieczność ręcznego czyszczenia elektrody raz w tygodniu. Operator oczyszczalni ścieków zasugerował, że lepszą lokalizacją dla systemu pomiarowego pH byłby pierwszy odstojnik. Wychwycenie przypadków dużej zmiany pH na wcześniejszych etapach procesu pozwoliłoby ustabilizować odczyty na kolejnych etapach oraz zmniejszyć koszty związane z zużyciem chemikaliów spowodowanych przekraczaniem dawek wapna stosowanego do kontroli pH.

Pokonywanie problemów technicznych

Istniały jednak obawy, że z powodu znacznie wyższego stężenia substancji stałych w pierwszym odstojniku w porównaniu z drugim odstojnikiem węższy zakres konserwacji czujnika zrównoważy potencjalne korzyści wynikające ze zmniejszonego zużycia chemikaliów. Lokalny przedstawiciel handlowy METTLER TOLEDO przyznał, że warunki panujące w pierwszym odstojniku stanowią dla systemu pomiarowego poważniejsze wyzwanie, sugerując zastosowanie automatycznego systemu czyszczącego.

Automatyczne czyszczenie czujnika

Ponieważ czujnik jest zainstalowany w otwartym basenie, zaproponowano system pomiarowy zawierający moduł EasyClean 100. Głowica rozpylająca zamontowana na końcu obudowy InDip kieruje strumień powietrza na głowicę elektrody w ustalonych odstępach czasu. Silne turbulencje spowodowane przepływem powietrza zapobiegają osadzaniu się substancji stałych i olejowych na powierzchni elektrody. Układ czyszczący jest sterowany z poziomu M400 e poprzez kontakt przekaźnika płukania. Czyszczenie elektrody odbywa się co 8 godzin. System pomiarowy dopełnia elektroda pH InPro 3250 pH, którą wybrano dlatego, że jej wewnętrzny elektrolit referencyjny znajduje się pod ciśnieniem, zapewniając utrzymanie złącza referencyjnego w należytej czystości w trudnych warunkach operacyjnych.

Korzyści

Wyniki uzyskane w warunkach normalnej eksploatacji przekroczyły oczekiwania. Zmniejszono częstotliwość konserwacji elektrody. Konserwacja, którą wcześniej przeprowadzano raz w tygodniu, teraz jest wykonywana raz w miesiącu, chociaż czujnik pomiarowy jest zainstalowany w medium, które zawiera znacznie więcej zanieczyszczeń. Dokładność pomiaru pH prowadzonego w czasie rzeczywistym daje pewność, że proces oczyszczania ścieków przebiega prawidłowo przy mniejszym zużyciu chemikaliów, co w poważnym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia kosztów.

Jeśli chcesz ograniczyć koszty konserwacji i koszty związane z zużyciem chemikaliów, odwiedź stronę internetową: www.mt.com/pro

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.

Czytaj także