Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2017-04-10
Systemy sterowania zestawami pomp ASQ

Elastyczne rozwiązanie dopasowane do wymagań inwestorów

Jednym z flagowych produktów firmy Apator Control są zestawy systemów sterowania pompami typu ASQ. Jest to rozwiązanie autorskie kadry inżynierskiej, nagrodzone Złotym Medalem MTP i nieustannie unowocześnianie, by spełniać oczekiwania rynkowe. Wynikiem prac jest bardzo elastyczny system w zakresie projektowym i wykonawczym, który daje możliwość zamawiania zarówno układów standardowych oraz dedykowanych zgodnych z wymaganiami technicznymi i ruchowymi inwestorów.

Szafy sterownicze ASQ wyposażone są w przełączniki bezpośredniego, ręcznego załączania do sieci poszczególnych pomp niezależnie od sterownika. Stan poszczególnych przełączników sygnalizowany jest na panelu operatorskim. Sterownik posiada funkcję zliczania czasu pracy poszczególnych pomp oraz automatycznego wyrównywania czasów. Możliwe jest odwzorowanie ośmiopunktowej charakterystyki p=f(Q), tzn. zależności ciśnienia zadanego od zmierzonego przepływu. Sterownik posiada również licznik godzin pracy zestawu. W specjalnym buforze przechowywane są informacje o zaistniałych alarmach wraz z zapisem czasu ich wystąpienia. Układ wyposażony jest w dwa wyjścia analogowe (4-20 mA), na które wyprowadzone są dwa optoizolowane sygnały, proporcjonalne do zaprogramowanych wielkości ciśnienia i przepływu. Zmiany wszystkich istotnych parametrów systemu sterowania dostępne są po podaniu kodu wejściowego wprowadzonego z panelu operatorskiego, co utrudnia nieuprawnione manipulowanie i przeprogramowywanie układu ASQ.

Zasada działania
Działanie układu polega na automatycznej regulacji ciśnienia. Jeżeli ciśnienie jest różne od zadanego, regulator cyfrowy wbudowany w sterownik zmienia prędkość obrotową zestawu pompowego tak, aby utrzymać zadane ciśnienie. Po osiągnięciu maksymalnych obrotów i utrzymywaniu ich przez nastawiony czas załączana jest kolejna pompa. W odwrotnym przypadku, gdy zestaw pompowy zasilany z przemiennika częstotliwości osiągnie obroty minimalne kolejna pompa zostanie odłączona. W przypadku braku konieczności pracy, układ przechodzi w stan czuwania, odłączając ostatnią pracującą pompę. Ponowne włączenie nastąpi, gdy wzrośnie błąd uchybu wartości regulowanej.

Podstawowe zalety systemu sterowania zestawami pomp typu ASQ:

  • płynna regulacja i automatyzacja pracy układów pompowych gwarantuje znaczące oszczędności zużycia energii elektrycznej w stosunku do rozwiązań tradycyjnych (oprogramowanie pozwala w oparciu o dostarczone przez użytkownika parametry takie jak: koszt 1 kWh energii elektrycznej, profil pracy/obciążenia projektowanego zespołu pompowego oraz koszty inwestycji wyliczyć efektywność energetyczną i ekonomiczną planowanej inwestycji)
  • płynne i programowalne rozruchy pomp układu zwiększają ich żywotność i trwałość eksploatacyjną, zapobiegają udarom i uderzeniom ciśnienia w instalacjach rurowych, co oznacza redukcję kosztów eksploatacji i napraw
  • algorytm równomiernego czasu pracy pomp całego układu może być wykorzystany do planowania odstawień i remontów poszczególnych pomp;
  • komunikacja bezprzewodowa pozwala, w sytuacji gdy budowa łącza przewodowego jest kosztowna lub z innych względów nieopłacalna, na efektywne sterowanie i monitoring pracy układu pompowego

 

Czytaj także

Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »