empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Walka z korozją w chińskiej rafinerii

Firma rafineryjna Sinopec w Chinach jest drugą największą firmą chemiczną na świecie pod względem przychodów. Firma Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) jest pod tym względem piątą największą firmą na świecie. W 2009 roku obie firmy utworzyły firmę joint-venture Sinopec Sabic Tianjin, która zbudowała dużą rafinerię w pobliżu chińskiego miasta Tianjin.

Kontrola jakości wody powrotnej

Budowa systemu wody chłodzącej w rafinerii wymagała zaangażowania poważnych zasobów finansowych. Aby zminimalizować procesy korozyjne, ograniczyć wielkość osadów i zahamować procesy zarastania i jednocześnie utrzymać cały system wody chłodzącej w optymalnym stanie operacyjnym, stosuje się różnego rodzaju chemikalia. Kontrola dozowania chemikaliów jest prowadzona z wykorzystaniem pomiaru potencjału redoks i pH. Celem jest utrzymanie pH wody chłodzącej w przedziale 6.5 – 7.5. Wartość zadana dla pomiaru potencjału redoks wynosi 550 mV.

Poziom całkowitych stałych substancji rozpuszczonych w układzie stale wzrasta. Zawartość tych substancji osiąga w pewnym momencie poziom, który wymusza odsalanie. Konieczność odsalania jest niezależna od sposobu prowadzenia reżimu ukierunkowanego na utrzymanie odpowiedniej jakości wody. Moment rozpoczęcia odsalania jest ustalany w oparciu o pomiary przewodnictwa.

Kombinowany czujnik pH/redoks zmniejsza ilość punktów pomiarowych

Jeśli chodzi o pomiar pH, najlepszy naszym zdaniem jest czujnik InPro 3250i. Czujnik InPro 250i zawiera ciekły elektrolit pod ciśnieniem. Czujnik dostarcza szybkie i dokładne wyniki pomiarów. W czujniku znajduje się platynowa elektroda pomocnicza, która przynosi firmie Sinopec Sabic istotną korzyść. Czujnik może mierzyć również potencjał erdoks. Pozwoliło to zmniejszyć ilość punktów pomiarowych w układzie wody chłodzącej.

Technologia ISM® przynosi istotne korzyści

Czujnik InPro 3250i należy do tych czujników METTLER TOLEDO, które zostały wyposażone w technologię inteligentnego zarządzania czujnikiem (ISM). Technologia ISM zwiększa dyspozycyjność punktu pomiarowego, ułatwia postępowanie z czujnikiem i obniża koszty. Korzyści są możliwe dzięki mikroprocesorowi o specjalnej konstrukcji instalowanemu w czujnikach ISM. W przypadku czujnika InPro 3250i mikroprocesor wykonuje obliczenia pH w samym czujniku. Wartość pH jest następnie przenoszona do podłączonego przetwornika. Wykorzystywany jest w tym celu charakteryzujący się wysoką stabilnością sygnał cyfrowy. Mikroprocesor zawiera również zaawansowane algorytmy diagnostyczne dostarczające w trybie ciągłym dane o statusie operacyjnym czujnika. Operatorzy wiedzą doskonale, w którym momencie wymagana jest kalibracja lub wymiana czujnika.

Jeden typ czujnika dla wielu aplikacji

Pomiar przewodnictwa czystej wody, wody chłodzącej oraz w procesach chemicznych wymaga zazwyczaj użycia trzech różnych czujników przewodnictwa ze względu na duże różnice w przewodnictwie. Aby uporać się z tym problemem, firma METTLER TOLEDO Thornton opracowała cyfrowy czujnik przewodnictwa UniCond®, który umożliwia pomiar przewodnictwa zarówno w czystej wodzie, w ściekach jak i wodach procesowych.

Czujnik UniCond zapewnia tak szeroki zakres pomiarowy, ponieważ, podobnie jak w przypadku czujników pH ISM, zarówno pomiar przewodnictwa jak i konwersja sygnału analogowego w sygnał cyfrowy odbywa się w czujniku. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło uniknąć problemów z rezystancją i kapacytancją kabla. Właśnie z tego powodu czujniki analogowe mają wąski zakres pomiarowy. Ograniczenie to oznacza, że w rafinerii petrochemicznej należałoby zastosować wiele analogowych czujników przewodnictwa. Alternatywą jest użycie tylko jednego rodzaju czujnika UniCond we wszystkich tych aplikacjach, co zmniejsza znacząco ilość typów czujników, które trzeba nadzorować. Mniejsze są również potrzeby w zakresie szkoleń operatorów.

Niezawodne rozwiązanie i kompetentny lokalny serwis

Zatrudnieni w zakładzie technicy są bardzo zadowoleni i nie chodzi tu tylko o niezawodność i sprawność technologii ISM METTLER TOLEDO. Ważne jest dla nich także wsparcie lokalnego serwisu. Nadzór nad systemem wody chłodzącej w rafinerii Sinopec Sabic jest teraz prowadzony z wystarczającą skutecznością i starannością.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Technologia Intelligent Sensor Management w procesach chemicznych

Czytaj także