Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2019-03-15
Wypadki przy pracy w przemyśle. Co należy robić

Wypadki zdarzają się wszędzie - także w przemyśle. Co w takiej sytuacji może zrobić poszkodowany i jego pracodawca? Czy możliwe jest odszkodowanie?

Wypadki przy pracy zdarzają się w każdym sektorze gospodarki. Statystyki, już od kilku lat, wskazują, że do największej ilości wypadków dochodzi w przemyśle. W pierwszych trzech kwartałach najwięcej wypadków miało miejsce w sektorze przetwórstwa przemysłowego. Wynika to głównie z faktu, że najwięcej osób zatrudniona jest właśnie w tym sektorze.  

000.png

Statystyki GUS wskazują, że przyczyną wypadku jest najczęściej nieprawidłowe zachowanie poszkodowanego - 60,2% Okazuje się więc, że — wbrew obiegowej opinii — ciężkie maszyny, czy zautomatyzowane linie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Tylko 9,2% wypadku miało miejsce podczas obsługi maszyn. Do wypadków najczęściej dochodziło, gdy poszkodowani przemieszczali się po zakładzie pracy - 36,2%.

image823.png

002.png

Warto wiedzieć, czym jest wypadek w pracy, a także, co należy robić, gdy ten już wystąpi.

Chcesz wiedzieć więcej na temat wypadków przy pracy? Odwiedź stronę https://www.helpfind.pl/wypadek-przy-pracy

Definicja wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy to taki wypadek, który miał miejsce w związku z wykonywaną pracą, np.: przy taśmie montażowej. Także w przypadku, gdy poszkodowany nie przebywał w zakładzie pracy, ale wykonywał polecenia przełożonego lub inne zadania służbowe, np.: gdy poszkodowany był u klienta lub na zewnętrznym szkoleniu.

Aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy musi być także zdarzeniem nagłym, którym nie dało się przewidzieć, oraz mieć przyczynę zewnętrzną. Oznacza to, że przyczyna wypadku nie może pochodzić z ciała poszkodowanego, np.: zawał.

Co robić w przypadku wypadku przy pracy?

Istnieją ustalone procedury, do których powinien stosować się zarówno poszkodowany pracownik, jak i jego pracodawca.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wypadku u pracodawcy. Należy to zrobić niezwłocznie. Stan poszkodowanego pracownika nie zawsze na to pozwala, więc może to świadek, czy inny pracownik. Pracodawca w pierwszej kolejności musi zapewnić pracownikowi pomoc oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Pracodawca powinien także zniwelować zagrożenie lub je ograniczyć. Następne kroki zależą od tego, do jakiego wypadku doszło. Jeżeli był to wypadek ciężki, śmiertelny lub zbiorowy, konieczne jest powiadomienie okręgowego inspektoratu pracy i prokuratury.

W innym przypadku konieczne jest powołanie komisji powypadkowej. Zakłady przemysłowe to najczęściej duże kombinaty zatrudniające wielu pracowników — często powyżej 100. W takich przypadkach w skład komisji wchodzą:

● przedstawiciel służby BHP w zakładzie lub zewnętrzny specjalista
● przedstawiciel społecznej inspekcji pracy lub przedstawiciel pracowników po właściwym przeszkoleniu BHP

W skład komisji może wchodzić także sam pracodawca.

Rolą komisji powypadkowej jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków. W tym celu podejmuje takie działania, jak:

● oględziny miejsca wypadku, w tym wykonanie zdjęć lub szkicu sytuacyjnego
● przesłuchanie świadków
● przesłuchanie poszkodowanego — jeżeli to możliwe
● oględziny materiału z monitoringu
● konsultacje z lekarzem medycyny pracy

Komisja sprawdza także, czy zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa.

Efektem działań komisji jest protokół powypadkowy. To dokument zawierający wszelkie ustalenia związane z wypadkiem. Stwierdza on:

● kto jest sprawcą wypadku
● co jest przyczyną
● w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia

Protokół stwierdza także, czy dane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Dokument wskazuje także rozwiązania, jakie należy wdrożyć, by w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.

Poszkodowany pracownik może zapoznać się z protokołem i w razie konieczności wnieść do niego zastrzeżenia. Pracownik może także zapoznać się z dokumentacją, na podstawie których sporządzono raport. Pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie raportu od dnia jego sporządzenia.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Protokół powypadkowy jest ważny nie tylko dla bezpieczeństwa w zakładzie pracy, ale także dla pracownika. Jest on jednym z najważniejszych dokumentów, na podstawie których może uzyskać odszkodowanie.

Sam protokół jednak nie wystarczy. Konieczna jest także dokumentacja medyczna związana z leczeniem powypadkowym. Należą do niej takie dokumenty jak:

● wyniki badań i zdjęcia z prześwietleń
● karta pacjenta, wypis ze szpitala, karta ambulatoryjna
● diagnoza lekarska i rokowania leczenia
● zwolnienie lekarskie

Konieczne jest także zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9. Dokument taki można pobrać ze strony ZUS. Zaświadczenie powinien uzupełnić lekarz prowadzący. Znajdują się tam informacje o stanie zdrowia pracownika oraz leczeniu, np.: czy zostało już zakończone.

Wszystkie dokumenty poszkodowany powinien dostarczyć do swojego zakładu pracy. Pracodawca następnie przekazuje te dokumenty do ZUS wraz z protokołem powypadkowym.

Poszkodowany może uzyskać jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. ZUS może przyznać także świadczenie rehabilitacyjne lub rentowe, jeżeli tego wymaga stan zdrowia poszkodowanego.

Poszkodowany może także starać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela pracodawcy. Możliwe jest to jednak tylko w jednym przypadku. Gdy za wypadek odpowiada pracodawca lub inny pracownik.

W takim przypadku należy zgłosić się do właściwego ubezpieczyciela. Pracodawca powinien podać numer polisy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poszkodowany w takim przypadku może uzyskać:

● odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
● zadośćuczynienie
● różne rodzaje rent, np.: rentę wyrównawczą

W tym przypadku to poszkodowany musi zgłosić sprawę do ubezpieczyciela.

Kto może pomóc?

Poszkodowani mogą czasami spotkać się z różnymi problemami związanymi z wypadkami. W niektórych przypadkach poszkodowany nie może sam zgłosić szkody, gdyż wciąż się leczy lub jego stan jest ciężki.

Mogą też pojawić się problemy związane z samym odszkodowaniem. Ubezpieczyciel może uznać żądania za bezzasadne lub wypłacić niewłaściwe odszkodowanie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie przyznają także świadczeń, o które poszkodowany się nie stara, np.: renty, która może mu się należeć.

W takich przypadkach warto zwrócić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która zbierze wszystkie wymagane dokumenty, a także ustali, jakich świadczeń potrzebuje poszkodowany pracownik.

Źródło: https://www.helpfind.pl/

Autor:
directinfo
Źródło:
helpfind

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :