empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Faulhaber Polska. To nie sztuczka. To inżynieria.
Powrót do listy komunikatów Dodano: 2024-04-11  |  Ostatnia aktualizacja: 2024-04-11
ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością
ISO 9001 – wymagania systemu zarządzania jakością

Jakość to kluczowy czynnik determinujący sukces każdej firmy. Klienci oczekują produktów i usług, które są niezawodne, bezpieczne i spełniają ich oczekiwania. Norma ISO 9001 stanowi uznany na całym świecie standard, który pomaga organizacjom wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością, zapewniający spójność i przewidywalność procesów, a co za tym idzie - wysoką jakość oferowanych dóbr.

 

Czym jest norma ISO 9001?

ISO 9001 to norma zatwierdzona przez międzynarodową organizację normalizacyjną, która określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w organizacji. Norma ta nie definiuje konkretnych procedur ani metod, ale określa ramy, w których organizacja powinna budować i rozwijać swój system.

 

Jakie są główne wymagania ISO 9001?

Międzynarodowa norma ISO 9001 opiera się na podejściu procesowym i zorientowaniu na klienta. Wymaga ona od organizacji stałego doskonalenia systemu zarządzania, w tym:

 • Określenia kontekstu i zakresu systemu zarządzania jakością – zdefiniowania czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na system, oraz wyrobów lub usług, do których będzie on stosowany.

 • Ustalenia polityki i celów jakości - określenia ogólnej wizji i kierunków działania systemu.

 • Zidentyfikowania i zarządzania ryzykiem – przewidywania potencjalnych problemów i podejmowania kroków w celu ich uniknięcia lub zminimalizowania skutków.

 • Wsparcia zasobów - zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich, technicznych i finansowych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

 • Realizacji planowania i kontroli procesów – opracowania procedur i instrukcji dla wszystkich kluczowych procesów oraz monitorowania ich efektywności.

 • Nadzoru nad produktami i usługami –zapewnienia, że wyroby i usługi spełniają wymagania klientów i przepisów prawnych.

 • Pomiaru, analizy i doskonalenia systemu – regularnego monitorowania efektywności systemu i podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.

 

Wdrożenie ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001 powinno odbywać się z zaangażowaniem całej organizacji, od najwyższego kierownictwa po szeregowych pracowników. Istnieje wiele metod wdrażania ISO 9001, a wybór odpowiedniej powinien zależeć od specyfiki danej organizacji i jej potrzeb. Najczęściej stosowane kroki to:

 1. Przeprowadzenie audytu zerowego – przegląd zarządzania i ocena obecnego stanu organizacji pod kątem zgodności i niezgodności z wymaganiami ISO 9001.

 2. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością - procedur, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania systemu.

 3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników – aby zapoznać ich z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO 9001.

 4. Wdrożenie systemu w praktyce – rozpoczęcie stosowania procedur i zasad zarządzania jakością w codziennej działalności firmy.

 5. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – aby za pomocą procesów monitorowania i pomiarów sprawdzić zgodność systemu z ISO 9001.

 6. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 – jeśli organizacja chce potwierdzić zgodność swojego systemu z normą międzynarodowych standardów, może starać się o certyfikację ISO 9001.

 7. Doskonalenie systemu —uzyskanie certyfikatu to nie koniec, a początek. Organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego doskonalenia.

 

System zarządzania jakością ISO 9001

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 to długofalowy proces, który wymaga ciągłego zaangażowania i doskonalenia.

Korzyści z wdrożenia ISO 9001 dla każdej organizacji wykraczają daleko poza certyfikat. Organizacje, które skutecznie wykorzystują system zgodny z ISO 9001, odnotowują poprawę efektywności działania, wzrost przewagi konkurencyjnej i zadowolenie klienta.

Jeśli Twoja firma przygotowuje się do wdrożenia i certyfikacji ISO 9001, skorzystaj ze specjalistycznego szkolenia Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015. Dowiedzą się także, jak prowadzić proces audytowania zgodnie z wytycznymi ISO 19011 oraz jak zrozumieć podejście procesowe.

Partner artykułu:

 

Szkolenia SGP

Kategoria komunikatu:

Inne

Źródło:
szkolenia-sgp.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także