Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu » zamknij
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy komunikatów Dodano: 2018-06-13   |  Ostatnia aktualizacja: 2018-06-13
Nowa, mobilna aplikacja FLIR InSite ułatwia zarządzanie inspekcjami
Ilustracja nadesłana (ABL Werbung)
Ilustracja nadesłana (ABL Werbung)

FLIR Systems, Inc. Spółka (NASDAQ: FLIR) ogłosiła dzisiaj uruchomienie FLIR InSite™, nowej, mobilnej aplikacji i portalu internetowego, które pozwalają na organizację, w jednym łatwo dostępnym, łatwym w zarządzaniu i udostępnianiu miejscu, informacji o klientach i danych dotyczących kontroli termowizyjnych. 

Narzędzie FLIR InSite, które służy do zarządzania obiegiem pracy i jest idealnym rozwiązaniem dla elektryków, wykonawców instalacji elektrycznych i dostawców profesjonalnych usług termowizyjnych, skraca czas przygotowania do kontroli, zwiększa skuteczność oraz pomaga w szybkim dostarczaniu wyników. Dzięki oprogramowaniu FLIR InSite specjaliści ds. Inspekcji zapewniają lepszą obsługę klienta i wizualnie demonstrują wartość swoich usług.

Aplikacja FLIR InSite pomaga użytkownikom w efektywnym planowaniu i przygotowaniu do pracy przed rozpoczęciem kontroli. Pracując płynnie z kamerami i narzędziami termowizyjnymi FLIR, aplikacja zbiera wszystkie obrazy i dane potrzebne do raportu z inspekcji, jednocześnie zmniejszając obciążenie administracyjne. W celu raportowania aplikacja zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym i dostarcza obrazy, dane z inspekcji i raporty za pośrednictwem bezpiecznego i prywatnego portalu klienta.

Bogata w funkcje aplikacja FLIR InSite obejmuje rejestr kont, zakładów i instalacji klientów. Dodatkowo pomaga w planowaniu optymalnego przebiegu kontroli oraz łączności z kamerami termowizyjnymi i miernikami wykorzystującymi technologię METERLiNK® w celu natychmiastowego łączenia zdjęć i danych z kontrolowanym elementem. Po zakończeniu kontroli odpowiednio zabezpieczony dla klientów portal FLIR InSite umożliwia wymianę zdjęć, danych kontrolnych i zaleceń z zespołem, klientami i innymi osobami zarejestrowanymi na portalu. Ponadto aplikacja FLIR InSite służy do organizowania i przechowywania wszelkich danych w celu szybkiego dostępu do podsumowania stanu instalacji elektrycznej.

Aplikację FLIR InSite można pobrać bezpłatnie w sklepie Apple Store oraz na stronie internetowej firmy FLIR. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.flir.com/InSite (USA) lub www.flir.eu/InSite (na całym świecie).

 Stwierdzenia wybiegające w przyszłość

Stwierdzenia pana Jima Cannona oraz inne stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej, które dotyczą umowy, w tym kwoty umowy i przewidywanych terminów dostawy, mają charakter stwierdzeń wybiegających w przyszłość w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Te stwierdzenia są oparte na obecnych przewidywaniach oraz nie mają charakteru gwarancji przyszłych wyników i są związane z czynnikami ryzyka i niepewności, których prognozowanie jest trudne. Z tego względu rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą istotnie różnić się od treści zawartych lub przewidywanych w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, ze względu na wiele czynników, takich jak zdolność do produkowania i dostarczania urządzeń wymienionych w niniejszej informacji prasowej, ciągły popyt na produkty wymienione w niniejszej informacji prasowej, ograniczenia w dostawach komponentów o krytycznym znaczeniu, nadmiar lub niedobór mocy produkcyjnych, zdolności firmy FLIR do terminowej produkcji i wysyłki produktów, ciągłe przestrzeganie przez FLIR amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu i zdolności do sprzedaży na rzecz rządu amerykańskiego oraz inne czynniki ryzyka, wymieniane co pewien czas w formularzach i sprawozdaniach przekazywanych przez FLIR Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Oprócz tego wpływ na takie stwierdzenia mogą mieć ogólne warunki rynkowe i tempo rozwoju branży, a także ogólne warunki ekonomiczne w kraju i za granicą. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość są dokonywane w dniu ich publikacji. Spółka FLIR nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość, tak aby uwzględniały zdarzenia lub okoliczności, które wystąpią po opublikowaniu niniejszej informacji prasowej, albo zmiany dokonane w niniejszym dokumencie przez serwisy prasowe i operatorów internetowych.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia firmy

Źródło:
ABL Werbung