empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-09-14
DCIM kiedyś i dziś

DCIM (Data Center Infrastructure Management) to klasa oprogramowania, która pozwala operatorom na jak najbardziej wydajne i efektywne energetycznie funkcjonowanie centrów danych. W literaturze mówi się o trzech etapach DCIM. Już na początku tworzenia sieci komputerowych opracowano oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą informatyczną i technologiczną, to DCIM 1.0. Odsłona 2.0 to już początek XXI wieku i rozwiązania stworzone w odpowiedzi na powstające na wielką skalę centra danych. Współcześnie przetwarzanie danych, m.in. w wyniku zmian społecznych wywołanych pandemią, opiera się coraz bardziej o rozproszoną infrastrukturę IT. W odpowiedzi na nowe wyzwania hybrydowych środowisk teleinformatycznych opracowano DCIM 3.0.

Aby wdrożyć śledzenie metryk z obszaru zrównoważonego rozwoju w centrum danych, Schneider Electric opracował „Kalkulator całkowitego zużycia energii infrastruktury IT w przedsiębiorstwie", który pozwala organizacjom w prosty sposób monitorować zużycie energii związane z operacjami IT. Framework obejmuje trzy kroki:

- Ocenę pokrycia zasobów IT, aby upewnić się, że pozyskiwane dane są reprezentatywne, a więc odzwierciedlają rzeczywistość, w której funkcjonuje dana firma, obejmując wszystkie źródła konsumpcji energii.
- Określenie źródeł danych pomiarowych i wdrożenie oprogramowania pomiarowego, aby mieć pewność, że dane są raportowane z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania we właściwy sposób.
- Wykorzystanie zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM) do agregacji danych i raportowania całkowitego zużycia energii, bo oznacza to łatwość gromadzenia i analizy danych dostępnych ramach jednego pulpitu nawigacyjnego.

Większość współczesnych systemów DCIM oferuje dwie podstawowe funkcje. To monitorowanie i zarządzanie urządzeniami oraz planowanie i modelowanie z uwzględnieniem analizy ryzyka i optymalizacji wydajności. Obie te funkcje mają na celu zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej, przekładając się także na poprawę efektywności energetycznej.

Przez ostatnie lata branża centrów danych była bardzo skoncentrowana na efektywności energetycznej skupionej wokół wskaźnika PUE (efektywność zużycia energii). Większość tradycyjnych rozwiązań DCIM oferuje możliwość raportowania PUE. Chociaż jest to wskaźnik powszechnie przyjęty, PUE oznacza jedynie pomiar efektywności energetycznej wspierającej infrastruktury zasilania i chłodzenia dla IT. Nie uwzględnia emisji gazów cieplarnianych, całkowitego zużycia energii, ani metryk pozwalających ocenić efektywność funkcjonowania gospodarki cyrkularnej.

Menedżer IT (CIO), który chce lepiej zrozumieć to, co dzieje się w ramach podległej mu infrastruktury obejmującej lokalne centra danych, zasoby kolokacyjne oraz brzegowe lokalizacje obliczeniowe (rozwiązania edge), powinien skorzystać z nowoczesnego narzędzia programowego DCIM 3.0.

Architektury, takie jak EcoStruxure IT od Schneider Electric, pozwolą im nie tylko obliczyć bieżący i historyczny współczynnik PUE, ale też zużycie energii na poziomie konkretnego podsystemu w czasie rzeczywistym, jak i historycznie, z uwzględnieniem strat mocy. Umożliwią także oszacowanie śladu węglowego (w tym emisje zakresu drugiego) w oparciu o lokalne wskaźniki emisji dwutlenku węgla, obejmującego podsystemy IT, w tym systemy zasilania i chłodzenia. Kompleksowe oprogramowanie EcoStruxure IT zostało zaprojektowane tak, aby móc uzyskiwać pełny wgląd w zasoby obejmujące wiele szaf rack wraz z niezbędną infrastrukturą.