Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2023-08-29
Jakie uprawnienia są potrzebne na wózki unoszące? Sprawdź!

W 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania uprawnień na obsługę wózków widłowych oraz wózków unoszących z napędem mechanicznym. Jeśli jeszcze nie wiesz, zobacz co się zmieniło: jakie dokumenty są obecnie konieczne dla operatorów urządzeń unoszących, kto może zajmować się obsługą paleciaków i jakie przepisy prawne to regulują - nie czekaj i poznaj odpowiedzi już teraz!

 

1.jpg

 

Wózki unoszące - definicja

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest wózek unoszący, do jakiej kategorii należy ten sprzęt i czym się charakteryzuje. Wózki unoszące to popularny wybór wśród przedsiębiorców oraz właścicieli zarówno tych niewielkich, jak i większych firm. Głównie ze względu na niewielki rozmiar oraz mechaniczny napęd elektryczny z pomocy tych urządzeń korzysta się nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale także w magazynach, hipermarketach czy marketach.

Wózki unoszące należą do kategorii wózków paletowych elektrycznych - pojazdy tego typu nie występują w ogóle z napędem spalinowym. Charakteryzuje je niewielka (w porównaniu z wózkami widłowymi) konstrukcja, bazująca na połączeniu wideł, ramy z akumulatorem oraz przeznaczonego do sterowania urządzeniem - dyszla. Dla lepszej i sprawniejszej obsługi ładunków, na rynku dostępnych jest kilka wersji wózków unoszących, których budowa przystosowana jest do wymagań i różnych warunków pracy.

 

Rodzaje wózków unoszących - podział

Kategoria wózków unoszących z napędem silnikowym obejmuje wózki paletowe elektryczne, o różnej konstrukcji oraz parametrach. Są to między innymi:

  • wózki elektryczne prowadzące unoszące,
  • wózki unoszące wyposażone w rozkładaną platformę, na której może stanąć operator w trakcie jazdy,
  • elektryczne wózki unoszące z masztem, które gwarantują najwyższą dla wózków paletowych wysokość roboczą.

Każdy z kolejno wymienionych pojazdów jest bardziej zaawansowany oraz posiada większe parametry.

 

Elektryczny wózek unoszący prowadzony

Wózki unoszące prowadzone są niewiele większe od ręcznego wózka paletowego. Ich napęd mechaniczny przyczynia się jednak sprawniejszego i wygodniejszego przewożenia towarów oraz ich składowania w miejscach do tego przeznaczonych. Pojazdy wykorzystuje się w składowaniu niskim oraz do organizacji i ustawiania palet z towarem na przyczepach.

Maksymalny udźwig wózka paletowego prowadzonego to około 1500 - 2000 kg. Natomiast wysokość podnoszenia, w zależności od modelu wynosi do około 1,50 m.

 

2.jpg

 

Wózki paletowe z podestem

Paleciaki z podestem dla operatora niewiele różnią się parametrami od opisywanych powyżej wózków unoszących. Ich głównym atutem jest zamontowana z przodu pojazdu niewielka składana platforma, na której stanąć może operator, dzięki czemu może on poruszać się razem z jadącym wózkiem. Z uwagi na taką możliwość wózki unoszące z podestem wykorzystywane są przede wszystkim do przewozu ładunków na dłuższych dystansach.

Jednak, tak samo jak wózki prowadzone, paleciaki wyposażone w platformę także wykorzystuje się głównie w magazynach czy innego rodzaju halach. Co związane jest także z koniecznością poruszania się wózków unoszących po płaskich, równych nawierzchniach.

 

Wózek unoszący z masztem

Najbardziej zaawansowane spośród wszystkich wózków paletowych z napędem elektrycznym są wózki unoszące z masztem. Dzięki temu elementowi są ich wysokość podnoszenia sięga nawet 3 - 4 metrów, czym konkurować mogą z wózkami widłowymi elektrycznymi.

Do zadań wózka unoszącego z masztem należy głównie obsługa ładunków w magazynach średniego składowania - transport i rozmieszczanie ich na regałach, a także kompletacja zamówień.

 

3.jpg

 

Wózki widłowe podnośnikowe i unoszące - uprawnienia wewnątrzzakładowe

Do 2019 roku popularnym rozwiązaniem, pozwalającym obejść konieczność zdobywania państwowych uprawnień UDT na wózki widłowe było nadawanie uprawnień wewnątrzzakładowych. W tym celu w firmach przeprowadzane były wewnętrzne szkolenia, a ich uczestnicy otrzymywali uprawnienia zezwalające na prace na wózkach widłowych czy wózkach unoszących na terenie konkretnego przedsiębiorstwa.

Co ważne, od 2019 roku wydawanie uprawnień wewnątrzzakładowych zostało całkowicie wstrzymane. Obecnie, każdy pracownik chcący obsługiwać wózek z napędem mechanicznym zobowiązany jest do uzyskania uprawnień na wózki widłowe wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszystkie wydane zakładowe uprawniania na wózki widłowe utraciły swoją ważność.

 

Przepisy prawne a wózki widłowe unoszące

Przepisem prawnym regulującym wycofanie uprawnień wewnątrzzakładowych jest nowelizacja ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 grudnia 2018 roku, której postanowienia weszły w życie w 2019 roku. To właśnie zgodnie z nowelizacją zostały:

  • wycofane imienne uprawnienia na wózki widłowe,
  • wprowadzone terminy ważności uprawnień UDT,
  • oraz udostępniona została możliwość prowadzenia księgi rewizyjnej wózka unoszącego w wersji elektronicznej.

Wszystkie te zmiany miały na celu ujednolicenie systemu szkolenia operatorów wózków widłowych, a także podniesienie poziomu ich kwalifikacji i bezpieczeństwa w trakcie obsługi urządzeń z napędem mechanicznym.

 

Wózki unoszące widłowe – uprawnienia do obsługi

Jakie uprawnienia są obecnie niezbędne do obsługi wózków unoszących z napędem elektrycznym? Jedynym ważnym dokumentem, który uprawnia zarówno na wózki widłowe, jak i wózki paletowe jest zezwolenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. W celu jego uzyskania konieczne jest zaliczenie egzaminu, który składa się z dwóch części oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.

Uprawnienia na wózki unoszące ważne są 10 lat, ale można je bezpłatnie przedłużyć składając do lokalnej siedziby UDT wniosek przed upływem końca ważności dokumentów.

 

4.jpg

 

Podsumowanie

Idealne do przeprowadzania niezbędnych prac transportowych na niewielkich odległościach, niezwykle użyteczne podczas kompletacji zamówień i zwinnie poruszające się na niewielkich przestrzeniach dzięki zwartej konstrukcji - to właśnie wózki unoszące. Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj, że każdy operator wózka elektrycznego musi posiadać stosowne uprawnienia UDT. Odpowiednia obsługa i dbanie o prawidłowy stan techniczny wózków unoszących to ważny element, który ma niebagatelny wpływ na ich utrzymanie dobrego stanu technicznego.

Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także