Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2018-12-06
System monitoringu parametrów powietrza Rotronic RMS

W ofercie firmy Rotronic pojawił się system monitoringu parametrów powietrza Room Monitoring System (RMS). Firma Rotronic oferuje urządzenia do pomiaru wilgotności, temperatury, temperatury punktu rosy, stężenia CO2, różnicy ciśnień oraz przepływu powietrza. Nowy system oparty na komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej umożliwia sprawdzanie, dokumentację oraz wizualizacje wszystkich wymienionych parametrów. Dane z systemu mogą być odczytywane gdziekolwiek i w każdym czasie poprzez Internet z komputerów PC, MAC, tabletów lub smartfonów.
Zaletą Rotronic Monitoring System jest fakt, że jest to jedno kompletne, elastyczne i proste w obsłudze rozwiązanie pomiarowe. Sercem systemu jest serwer, na którym instaluje się właściwe oprogramowanie oraz zbiera dane pomiarowe. Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem, a rejestratorami(urządzeniami pomiarowymi) odbywa się bezprzewodowo lub poprzez sieć Ethernet. Zaletą systemu jest także możliwość jego rozbudowy o inne urządzenia pomiarowe, niż oferowane przez firmę Rotronic. RMS posiada również rozbudowany moduł alarmowania np. email, sms, połączenie telefoniczne.
System RMS jest zgodny z wymaganiami GMP oraz FDA. Doskonale sprawdza się w obiektach farmaceutycznych, muzeach, laboratoriach, magazynach, archiwach itp. Autoryzowany dystrybutor firmy Rotronic w Polsce, B&L International oferuje uruchomienie systemu oraz jego walidację, a także późniejszy serwis, w tym kalibrację urządzeń pomiarowych wchodzących w jego skład.

 

schemat jpg.JPG

 PODGLĄD DANYCH

System umożliwia Użytkownikowi podgląd danych poprzez:
• Komputer PC
• Przenośny laptop
• Smartfon
• Tablet
• Wyświetlacz RMS

Funkcja ta daje Użytkownikowi nie tylko niezwykłą wygodę korzystania z systemu, jak również pozwala na podgląd aktualnych parametrów z dowolnego miejsca na świecie.
W przypadku wykorzystania zewnętrznego wyświetlacza firmy Rotronic do systemu RMS wpiętego do sieci LAN możliwy jest podgląd do aktualnych wartości pomiarowych, stanów i alarmów urządzeń działających w sieci RMS. Możliwe jest wyświetlenie do 4 punktów pomiarowych.

System RMS umożliwia podgląd wielu wartości by ocenić warunki środowiska

Cyfrowe sondy RMS dają pełny wgląd do rejestru zdarzeń w systemie oraz umożliwiają prostą kalibrację z możliwością szybkiej wymiany sondy i rejestrację poniższych wartości:
• Wilgotność powietrza

rh.png

 • Temperatura

temperatura.png

• Stężenie CO2

co2.JPG

• Różnica ciśnień

 

diff press.JPG

 Prócz wspomnianych wyżej parametrów system RMS umożliwia także wpięcie urządzeń firm trzecich i ich integrację z systemem:

• Wejścia analogowe 0/4...20 mA do integracji istniejących w sieci urządzeń
• Wejścia analogowe 0...10V do integracji istniejących w sieci urządzeń
• Wejścia cyfrowe implementacji np. czujników drzwiowych

• Wyjście cyfrowe przekaźnikowe np. na syrenę alarmową.
• Kamerę IP

Funkcja podłączenia kamery IP do systemu RMS daje nam niezwykle przydatną możliwość jaką jest podgląd bieżącej sytuacji w budynku. Rozwiązanie to znajduje swoje zastosowanie np. podczas nagłych zmian parametrów powietrza. Możemy sprawdzić co w danej chwili było powodem zmian (np.: otwarte okno lub drzwi). System sam może zrobić zdjęcie i przesłać je do Użytkownika. Nieplanowane zmiany parametrów powietrza mogą negatywnie wpłynąć na przedmioty przechowywane w danym pomieszczeniu. Dzięki systemowi RMS zostaniemy w szybki sposób powiadomieni o zaistniałej sytuacji.

• Integracja urządzeń LoRa poprzez API

LoRa.JPG

• Wszystkie urządzenia firm trzecich z dokumentacją protokołu komunikacji.

Przegląd systemu


System RMS oferuje wiele różnych możliwości podglądu i analizy danych
• Chart (wykres) – podgląd graficzny i numeryczny mierzonych wartości
• Table (tabela) – stabelaryzowany podgląd numeryczny wartości
• Layout (plan) – własny plan budynku
• Dashboard – indywidualny ekran dla każdego użytkownika
• Events – tabela zdarzeń w systemie

Chart View

Chart view.JPG

1) Dodaj swoje logo
2) Grupuj informacje poprzez miejsce, pomieszczenie...
3) Podgląd wartości pomiarowych na żywo
4) Aktualnie zalogowany użytkownik i status powiadomień
5) Podgląd wartości historycznych
6) Graficznie zaznaczone poziomy alarmowe

Layout – plan

layout.png

System umożliwia dodanie do konta własnej mapy budynku. Pozwala to w szybki sposób sprawdzić aktualne parametry powietrza w danych pomieszczeniach. Pomysłowe etykiety rozmieszczone na mapie tworzą przejrzysty obraz tego, co dzieję się w budynku.
Szybka edycja grafiki etykiet pozwala na spersonalizowanie ustawień pod wymagania Użytkownika. Dodatkowo wszelkie przekroczenia progów alarmowych będą na bieżąco zaznaczane na mapie. Dodatkowo system sam powiadomi Użytkownika o alarmie poprzez SMS, połączenie głosowe oraz wiadomość e-mail.

Dashboard View : zdefiniowany przez użytkownika

dashboard.JPG

Events View – tabela zdarzeń

events trail.JPG

1) Zdefiniuj jakie powiadomienia mają być pokazywane. Przypomnienia, wiadomości, alarmy...
2) Podejrzyj aktualny status i zachowanie użytkowników odpowiedzialnych za konkretne zdarzenie.
3) Filtruj tabelę zdarzeń na potrzeby swoich własnych wymagań.

 

 

Alarmowanie

 

System monitoringu parametrów powietrza RMS umożliwia ustawienie alarmów w taki sposób by praktycznie niemożliwe byłoby jego przeoczenie. Powiadomienia mogą być ustawiane poprzez bazowanie na ustalonym poziomie ryzyka.
Dostępne są cztery poziomy alarmowania, których aktywacja jest zdefiniowana poziomem ryzyka:
• Powiadomienia zdarzeń które są najmniej ważne:
o Niski poziom baterii w urządzeniu
o Podłączona sonda symulująca wartość
o Przypomnienie o kalibracji
• Ostrzeżenia dla wartości mierzonych
• Alarmy dla wartość mierzonych
• Błędy związane ze sprzętem
o Brak odpowiedzi rejestratora (device timeout)
o Błąd czujnika
Przed wystąpieniem alarmu krytycznego (Alarm) może zostać ustawiony pierwszy poziom alarmowania zwany ostrzeżeniem (Warning). Jest możliwość zaprogramowania opóźnienia w wystąpieniu alarmu oraz histerezy. Oczywiście można też ustawić alarm górnego i dolnego limitu.

 

alarmy.png

 Wszystkie alarmy możemy śledzić w tabeli zdarzeń ponieważ dla każdego zdarzenia system definiuje unikatowy numer ID. Na podstawie identyfikatora można sprawdzić czas i godzinę wystąpienia alarmu, informacje o rodzaju alarmu, nazwie urządzenia i oczywiście wszystkie detale które go dotyczą jak np.: wartość przekroczenia, czy wykres.

alarm w event.JPG

Przeglądając tabele zdarzeń można potwierdzić odczytanie alarmu lub potwierdzić, że się on już zakończył. Jeżeli zostało potwierdzone odczytanie to jest możliwość sprawdzenia kto i kiedy potwierdził alarm.

Rozbudowane funkcje umożliwiają aktywację alarmów z podziałem na konkretne dni i godziny, a także stworzenie oddzielnych alarmów dla każdego punktu pomiarowego lub całego schematu alarmu. Możliwe jest przypisania danego alarmu do jednej lub kilku osób


Alarmy być wysyłane poprzez:
• E-mail
• SMS
• Połączenie telefoniczne
• Przekaźnikowo
• Przesyłać dane poprzez TCP

 

Komponenty Rotronic do systemu RMS


Wszystkie komponenty do systemu RMS komunikują się po interfejsie LAN lub bezprzewodowo. Wszystkie dane przechowywane są w bazie danych opartej na SQL i przedstawiane poprzez przeglądarkę internetową.

 

Sonda RMS-HCD-S do pomiaru wilgotności i temperatury 

sonda hcd-s.JPG

Sonda standardowa HCD-S
• Zakres pracy 0...100 %RH; -40...85 °C
• Dokładność ±0.8 °C; ±0.1 K @ 23°C
• Fabryczna kalibracja @ 23°C w punktach 10, 35, 80 %RH
• Stabilność długoterminowa < 1 %RH na rok


Sonda przemysłowa RMS-HCD-IC102/5
• Zakres pracy elektroniki 0...100 %RH; -40...85 °C
• Zakres pracy sensora 0...100 %RH; -100...190 °C
• Dokładność ±0.8 °C; ±0.1 K @ 23°C
• Fabryczna kalibracja @ 23°C w punktach 10, 35, 80 %RH
• Stabilność długoterminowa < 1 %RH na rok
• Materiał PPS, stal nierdzewna 1.4301


Obie sondy są kompatybilne z przewodowymi przetwornikami RMS-LOG-L oraz bezprzewodowymi RMS LOG-868/915. Dostępne są filtry o wielkości porów od 10 µm do 50 µm. Możliwe jest przedłużenie odległości pomiędzy rejestratorem a sondą poprzez zastosowanie przewodu przedłużającego E2-0xA lub E3-0xA. Przewody są dostępne w długościach do 5 metrów. Producent nie zaleca przekraczania tej odległości.

 

Sonda do pomiaru różnicy ciśnień RMS-PCD-S-XXX

Sondy do pomiaru różnicy ciśnień Rotronic RMS-PCD-S-XXX znajdują doskonałe zastosowanie w pomieszczeniach czystych oraz we wszelkich aplikacjach w których niewielka różnica ciśnień ma duże przełożenie na efekty pracy. Dzięki dwóm różnym metodom pomiarowym (pomiarze przepływowym oraz membranowym) oferujemy idealne rozwiązanie dla wszystkich wymagań. Oczywiście sonda jest perfekcyjnie zintegrowana z systemem RMS i kompatybilna z rejestratorami RMS-LOG-L oraz RMS-LOG-868/915. 

rms pcd.JPG

Typ sensora: Przepływowy
Parametr: Różnica ciśnień
Dokładność: ±1% FS
Stabilność długoterminowa: ±0.1% FSS/year
Medium: Powietrze
Kalibracja w punkcie zero: Automatyczna, raz na każdy interwał pomiarowy
Zakresy pomiarowe: -25...+25 Pa / -50...+50 Pa / -100...+100 Pa / -250...+250 Pa /
-500...+500 Pa.

 

Typ sensora: Membranowy
Parametr: Różnica ciśnień
Dokładność ±1% FS
Stabilność długoterminowa: ±2% FSS/rok dla sondy ±25Pa
                                        ±1% FSS/rok dla sondy ±50Pa
                                        ±0.5% FSS/rok dla sondy ±100Pa
                                        ±0.25% FSS/rok dla sond ±250Pa i ±500Pa
Medium: Powietrze i nieagresywne gazy
Kalibracja w punkcie zero: Ręcznie z zewnętrzną rurką. Poprzez RMS software
Zakresy pomiarowe: -25...+25 Pa / -50...+50 Pa / -100...+100 Pa / -250...+250 Pa /
-500...+500 Pa.

 

Sonda do pomiaru stężenia CO2 RMS-CCD-S-XX

RMS ccd.JPG

Sonda RMS-CCD-S do pomiaru zawartości CO2 sprawdzi się idealnie w pomieszczeniach biurowych oraz w każdym miejscu gdzie przywiązuje się dużą wagę do jakości powietrza. Oczywiście każda sonda jest kompatybilna z rejestratorem RMS-LOG-L oraz RMS-LOG-868/915.

 

Metoda pomiaru :Czujnik podczerwieni (NDIR)
Mierzony parametr: Stężenie CO2
Dokładność w 25 °C i 20-60 %RH :±50 ppm ±3 % wartości odczytu dla 0 – 2000 ppm
                                                  ±10 % wartości odczytu dla 2000–10,000 ppm
Kompensacja temperatury i ciśnienia otoczenia: Automatyczna (300-1100 hPa)
Zakres pomiarowy: 0...2000 ppm/5000 ppm/ 10000 ppm
Interwał pomiaru: 16 s
Rozdzielczość pomiaru :1 ppm
Zakres pracy: 0...50 °C, 0...95 %RH

 

Rejestrator RMS Data Logger (RMS-LOG-xxx)

rms data logger.JPG

Rejestrator RMS-LOG jest niezbędnym narzędziem do połączenia sond pomiarowych HCD-S, PCD-S oraz CCD-S z systemem RMS. Urządzenie posiada wbudowaną pamięć obejmującą 44000 punktów pomiarowych i przesyłających je potem do bazy danych systemu RMS.

Mierzone wartości: Wilgotność, temperatura, CO2, różnica ciśnień, temperatura punktu rosy
Zakres pracy: -40...70°C/0...100%RH
Zasilanie: 24 VDC/ 2x Bateria AA 3.6V / PoE: 802.3af-2003, Class 1
Żywotność baterii: 3 lata (przy 23 °C i interwale rejestracji 1 min.
Wbudowana pamięć: 44000 punktów
Interwał rejestracji: Od 10 s do 15 min.
Interfejs: Ethernet (dla RMS-LOG-L) i bezprzewodowy 868 lub 915 MHz (dla RMS-LOG-868/915)
Zasięg bezprzewodowy: Do 50 metrów
Materiał obudowy: ABS
Wymiary: 105 x 113 x 38 mm
Waga: 200 g
Klasa ochrony IP: IP65

 

RMS MINI WIRELESS LOGGER (RMS-MLOG-xx)

 

rms mini logger.JPG

 

Miniaturowy rejestrator wyposażony w interfejs bezprzewodowy umożliwia rejestrację wielu parametrów. W zależności od wersji pozwala na pomiar temperatury (z czujnikiem wewnętrznym lub zewnętrznym), wielkości analogowych, cyfrowych czy jednocześnie temperatury i wilgotności względnej.

Mierzone wartości: Wilgotność, temperatura, natężenie światła wielkości analogowe, wartości cyfrowe
Zakres pracy: -40...85°C/0...100%RH (dla RMS-MLOG-B)
                    -30...85°C/0...100%RH
Zasilanie: Bateria AA 3.6V
Żywotność baterii: 3 lata (przy 23 °C i interwale rejestracji 1 min.
Wbudowana pamięć: 10000 punktów (RMS-MLOG-B 13000)
Interwał rejestracji: Od 10 s do 15 min.
Interfejs: bezprzewodowy 868 lub 915 MHz
Zasięg bezprzewodowy: Do 50 metrów
Materiał obudowy: ABS
Wymiary: 83 x 29 x 29 mm
Klasa ochrony IP: IP65 (IP30 dla RMS-LOG-B)
Dokładność: W zależności od konkretnego czujnika.
Wilgotność ±3 %RH w 25°C (dla RMS-MLOG-B)

 

RMS GATEWAY (RMS-GW-868/915)

 

RMS GW.JPG

 

Bramka dostępu bezprzewodowego systemu RMS jest niezbędna by zbierać dane z bezprzewodowych rejestratorów Rotronic RMS-MLOG-868/915 oraz RMS-LOG-868/915. Bramka umożliwia podłączenie do 60 rejestratorów jednocześnie. Zbiera z nich dane i przekazuje po sieci do bazy danych oprogramowania.


Zakres pracy: -40...70°C/0...100%RH
Zasilanie: 24 VDC lub PoE: 802.3 af-2003, Class 1
Interwał rejestracji: Od 10 s do 15 min.
Interfejs: bezprzewodowy 868 lub 915 MHz
Zasięg bezprzewodowy: Do 50 metrów
Materiał obudowy: ABS
Wymiary: 105 x 113 x 38 mm
Klasa ochrony IP: IP65
Waga: 200 g

 

Wyświetlacz RMS (RMS-DISP)

rms disp.JPG

Wpinany do sieci Ethernet wyświetlacz systemu RMS umożliwia dowolne wyświetlanie optymalnych dla użytkownika parametrów. Umożliwia wyświetlanie 4 wartości, z czego 2 są jednocześnie. W przypadku wystąpienia alarmu RMS-DISP zmienia kolor podświetlenia informując o przekroczeniu.


Zakres pracy: -20...70°C/0...100%RH
Zasilanie: 24 VDC lub PoE: 802.3 af-2003, Class 1
Interwał odświeżania: 10 s
Interfejs: Ethernet
Przekątna wyświetlacza: 2,26 cala
Materiał obudowy: ABS
Wymiary: 105 x 113 x 38 mm
Klasa ochrony IP: IP65
Waga: 206 g

 

Pozostałe urządzenia systemu RMS:

Moduły cyfrowe wejść RMS-DI-L-R

rms dio.JPG

 

• 2 wejścia cyfrowe
• 24 VDC lub PoE
• Dodatkowe zasilanie bateryjne
• Pamięć 75000 punktów
• Interfejs ethernet

 

 

 

Moduły cyfrowe wyjść RMS-DO-L-R

rms dio.JPG

 

• 2 wyjścia przekaźnikowe
• 24 VDC lub PoE
• Pamięć 75000 punktów
• Interfejs ethernet

 

 

 

 

RMS Converter

rms converter.JPG

 

• Umożliwia wpięcie do systemu RMS urządzeń poprzedniej generacji Rotronic
• Do 100 punktów pomiarowych
• Zasilanie 5 VDC

 

 

 

 

RMS-8ADC-L-R-A

RMS 8adc.JPG

 

• Przetwornik analogowo-cyfrowy
• 8 kanałów pomiarowych
• Wejścia prądowe 0/4...20 mA

 

 

 

 

RMS-8ADC-L-R-V

RMS 8adc.JPG

 

• Przetwornik analogowo-cyfrowy
• 8 kanałów pomiarowych
• Wejścia napięciowe 0...10 V

 

 

 

 

RMS-4RTD-L-R

 

RMS 8adc.JPG

 

• Przetwornik analogowo-cyfrowy
• 4 kanały pomiarowe
• Do czujników temperatury PT100 i PT1000