Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2017-05-27
Efento – system monitorowania temperatury leków i szczepionek

Bazprzewodowy - Bluetooth

Lekarstwa i szczepionki należy przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych lodówkach. Temperatura w lodówkach powinna być nieustannie monitorowana, wraz z okresową rejestracją minimalnych i maksymalnych wartości temperatury.


System składa się ze stacji bazowej (smartfon z systemem Android 4.4 lub nowszym oraz Bluetooth 4.0) z wyświetlaczem oraz komunikujących się z nią bezprzewodowych sensorów temperatury. Stacja bazowa ma zainstalowaną aplikację, która rejestruje pomiary, a w razie przekroczenia bezpiecznych wartości wysyła powiadomienie SMS.

Sensory wyposażone są w baterie, które umożliwiają im ponad 2 lata nieprzerwanej pracy

 

Bezprewodowy czujnik temperatury
Bezprzewodowy czujnik temperatury

 

 

 

 

 

Zestaw do monitorowania temperatury w lodówkach medycznych
Zestaw do monitorowania temperatury w lodówkach medycznych

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze cechy systemu monitorowania temperatury Efento


 

 

Zestaw do monitorowania temperatury w lodówkach medycznych
Zestaw do monitorowania temperatury w lodówkach medycznych

 

  
Karty katalogowe urządzeń
- czujnik temperatury Efento

 

Przechowywnie leków i szczepionek – unormowanie prawne


Wymagania dla systemów nadzoru i dokumentowania temperatury przechowywania leków i szczepionek zostały opisane w rozdziałach 3 i 4 dokumentu „Wytyczne z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (2013/C 68/01)" .
Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wymagania wraz z opisem ich realizacji przez system Efento:

„Sprzęt używany do kontrolowania lub monitorowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, powinien być kalibrowany w określonych odstępach czasu w oparciu o ocenę ryzyka i niezawodności. Kalibracja sprzętu powinna odbywać się zgodnie z krajową lub międzynarodową normą pomiaru. (...)"

Sensory Efento mogą być dostarczone z certyfikatem kalibracji (wzorcowania) zgodnie z wymaganiami klienta. Zazwyczaj kalibrację (wzorcowanie) przeprowadza się w trzech punktach – na obu krańcach przedziału pracy sensora i pośrodku tego przedziału (np. w przypadku monitorowania temperatury szczepionek kalibracja odbywa się przy temperaturze 2 °C, 5 °C i 8 °C). Na życzenie klienta kalibracja może być przeprowadzona w większej liczbie punktów. Certyfikat kalibracji (wzorcowania) wystawiany jest przez akredytowane laboratorium.

„Należy wprowadzić odpowiednie systemy alarmowe ostrzegające o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania. Poziomy alarmowe powinny być właściwie ustawione, a alarmy powinny być poddawane regularnym testom w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności."

System Efento powiadamia o przekroczeniu progów alarmowych przez SMS. Użytkownik może dowolnie skonfigurować progi, przekroczenie których spowoduje wysłanie powiadomienie SMS.

„Należy sporządzić na piśmie szczegółowy opis systemu, obejmujący w stosownych przypadkach diagramy. Opis ten powinien być aktualizowany. W dokumencie tym należy opisać zasady, cele, środki bezpieczeństwa, zakres skomputeryzowanego systemu i jego główne cechy, przedstawić sposób korzystania z niego i jego interakcje z innymi systemami."

Dokładny opis systemu Efento wraz z diagramami, cechami i zasadami funkcjonowania będzie wkrótce dostępny do pobrania na naszej stronie. Dokument ten może być wykorzystany jako podstawa do sporządzenia opisu systemu kontroli temperatury w Państwa placówce.

„Dane powinny być zabezpieczone środkami fizycznymi lub elektronicznymi oraz chronione przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi zmianami. Należy okresowo sprawdzać dostępność przechowywanych danych. Należy chronić dane, sporządzając kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu. Kopie zapasowe danych powinny być przechowywane przez czas określony w przepisach krajowych, nie krócej jednak niż przez pięć lat, w osobnym zabezpieczonym miejscu."

Dane przechowywane są w pamięci stacji bazowej, do której dostęp może być chroniony kodem PIN. System Efento umożliwia również eksport danych do formatu .pdf, co pozwala na ich bezpieczne przechowywanie na dowolnym nośniku (dysk twardy komputera, pendrive, płyta CD) lub wysłanie na adres email.

Autor:
Domster
Źródło:
Domster
Dodał:
Efento

Czytaj także