Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-01-23
Łańcuch dostaw w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Obecnie każde przedsiębiorstwo chcące utrzymać się jak najdłużej na rynku z silną pozycją wobec konkurencji pomimo faktu stałych zmian w preferencjach klientów musi optymalizować swoje procesy produkcyjne. Jednym z nich jest odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw, które w określonych ramach czasowych pozwala na skuteczne zoptymalizowanie opisywanych procesów. Warto zatem wiedzieć na czym polega i jakie dokładnie korzyści może przynieść wprowadzenie tego procesu w swoim przedsiębiorstwie.

 

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?


Zarządzanie łańcuchem dostaw polega na takim doborze automatyzacyjnych procesów produkcyjnych dotyczących wszystkich etapów produkcji by jednocześnie przynosiły jak największe zyski dla przedsiębiorstwa oraz jak najmniejsze koszty produkcji. Najbardziej istotnymi procesami jakie muszą zostać zoptymalizowane stanowią procesy dystrybucji oraz reakcji na nagłe zmiany potrzeb i preferencji klientów w danej branży.

Do pozostałych elementów dotyczących zarządzania procesem produkcji można zaliczyć:

  • optymalizacja zapasów - dotyczy to zarówno zapasów materiałowych jak i operacyjnych;
  • dokładne określenie czasu dostawy surowców oraz półproduktów - pozwala to na dokładne określenie momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego;
  • określenie oraz optymalizacja kosztów produkcji - pozwala to na rzetelną ocenę jaki jest całkowity koszt wyprodukowania danej jednostki;
  • sprawne i określone planowanie potrzeb materiałowych - pozwala to z kolei na określenie ile i jakiej jakości materiałów czy też surowców jest potrzebne na wytworzenie jednostki produkcyjnej;
  • efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury - polega to na ustaleniu w jaki sposób wykorzystać miejsca jak np. magazyn, by mogły pomieścić możliwie największą ilość zapasów;
  • automatyzacja procesów produkcyjnych - polega na szybszym i bardziej efektywnym wykorzystaniu posiadanej już lub nowej technologii w celu usprawnienia procesów produkcyjnych.

W jaki sposób system ERP może usprawnić działanie procesu produkcyjnego?

Nie ulega wątpliwości, iż usprawnienie procesu produkcyjnego stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla firmy chcącej zmniejszyć swoje koszty i zmaksymalizować zyski. W celu usprawnienia procesu produkcyjnego niezbędny jest odpowiedni system, dzięki któremu wdrażanie nowych procesów stanie się szybsze i bardziej klarowne. W ten sposób działa system ERP, który jest kluczowym czynnikiem w zarządzaniu łańcucha dostaw.

System ERP (Enterprise Resource Planning) stanowi nowoczesne i złożone oprogramowanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które pozwala na integrację wszystkich procesów produkcyjnych obecnych w danej organizacji. Aplikacja związana z system ERP dla produkcji pozwala na skrupulatną analizą i wsparcie zarządzania procesami zachodzącymi w danym przedsiębiorstwie związanych z różnymi obszarami takimi jak finanse oraz księgowość, marketing, sprzedaż czy też zapasy i środki trwałe.

 

Źródło:
Rekord.ERP
Dodał:
Rekord SI sp. z o.o.

Czytaj także