Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2021-12-31
Nowoczesne rozwiązania w zakresie mieszania podnoszą wydajność

Błąd ludzki to największe źródło ryzyka w procesach ręcznego recepturowania. Zaawansowany terminal wagowy IND560fillplus pozwala zautomatyzować krytyczne etapy mieszania, poprawiając jednocześnie wydajność, zapewniając identyfikowalność i eliminując możliwość popełnienia błędu.

Zwiększ wydajność procesów realizowanych ręcznie i zwiększ powtarzalność

Na procesy porcjowania, w tym mieszania, istotny wpływ ma szybkość i powtarzalność dozowania składników w poszczególnych recepturach. Firmy produkcyjne, obawiając się błędów ludzkich, coraz częściej patrzą w kierunku automatyzacji, aby sprostać coraz bardziej surowym wymaganiom rynku w zakresie szybkości i wydajności. Nawet w sytuacji znacznego udziału człowieka w procesie zastosowanie automatyzacji wspomagającej go na każdym etapie produkcji pozwala ograniczyć ryzyko popełnienia błędu i poprawić identyfikowalność.

Oprogramowanie IND560fillplus METTLER TOLEDO poprawia płynność realizacji procesów. Oprogramowanie to prowadzi operatora krok po kroku przez wszystkie etapy procesów ręcznego porcjowania, pozwalając klientowi zaprogramować serię nawet 25 receptur. Możliwość odczytywania receptur z pamięci wagi – zamiast ich pamiętania i ręcznego wprowadzania – zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko pomylenia receptur.

Dokładność i łatwość obsługi

Zastosowanie oprogramowania IND560fillplus pozwala zwiększyć wydajność dzięki możliwości zaprogramowania wartości strat wynikających przecieków i zdefiniowania funkcji potrząsania. Oprogramowanie IND560fillplus pozwala również na włączanie i wyłączanie pomocniczych wyjściowych sygnałów cyfrowych niezależnie dla każdej receptury w zależności od wymagań dotyczących jej masy i czasu produkcji. Podnosi to poziom automatyzacji i dokładność procesu recepturowania.

Funkcja szybkiego skalowania pozwala zmieniać wielkość receptur w oparciu o procentową ilość masy docelowej receptury, procentową ilość dostępnej ilości jednego ze składników w recepturze lub pożądaną masę docelową receptury. Kierownicy działów produkcji mogą określać, którzy operatorzy mogą przełączać receptury lub zmieniać konkretne informacje w recepturach. Ten poziom ochrony zapewnia bezpieczeństwo receptur, co pozwala utrzymać wysoką dokładność procesu produkcyjnego i jego spójność w długim okresie czasu.

Zarządzanie danymi procesowymi

Oprogramowanie IND560fillplus umożliwia również współużytkowanie danych i ich gromadzenie, co zapewnia odpowiednią identyfikowalność w procesie oraz ułatwia analizę. Oprogramowanie zapewnia pamięć alibi, ID receptury, jednostki/ opis, informację o skalowaniu oraz masę całkowitą dla wszystkich receptur lub tylko dla receptur ukończonych. Dzięki temu wzrasta skuteczność kontroli jakości. Łatwiejsze jest również audytowanie procesów. Informacje o recepturach można gromadzić, drukować lub wykorzystywać do uruchamiania czynności związanych z recepturowaniem. Oprogramowanie IND560fillplus, dzięki swoim rozbudowanym możliwościom, podnosi poziom bezpieczeństwa procesu porcjowania. Mieszanie jest bardziej dokładne. Odnotowuje się wzrost szybkości produkcji w porównaniu z porcjowaniem ręcznym.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę METTLER TOLEDO.

Czytaj także