Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-07-06
Pomiń codzienne kontrole, gdy dysponujesz konserwacją zapobiegawczą

Codzienne kontrole urządzeń wagowych istotnych dla bezpieczeństwa węzła logistycznego są kosztowne. Moduły wagowe z funkcjami kontroli zapobiegawczej zapewniają stałe monitorowanie stanu, w ramach którego niezwłocznie wykrywane są spadki parametrów sprawnościowych.

Dokumenty przewozowe zawierają deklarację masy towarów. Na podstawie tych informacji wielu operatorów węzłów logistycznych ustala miejsce w magazynie i zapobiega przeładowywaniu półek. Operatorzy magazynów z reguły jednak nie ufają dokumentacji i kontrolują masę, zanim przekażą palety i skrzynie do zautomatyzowanego systemu magazynowego.

Konserwacja zapobiegawcza zmniejsza bieżący nakład pracy

Operator węzła logistycznego zrezygnował z zawodnych codziennych kontroli w ramach konserwacji profilaktycznej, prowadzonych na koniec każdej zmiany roboczej w przypadku stanowisk wagowych istotnych dla bezpieczeństwa. Dotychczasowe moduły wagowe z tradycyjnymi analogowymi czujnikami wagowymi zastąpił nowocześniejszymi modułami wagowymi PowerMount™ z czujnikami wagowymi POWERCELL ® – nowymi czujnikami od METTLER TOLEDO. Czujniki te mają zintegrowane mikroprocesory, które nieustannie monitorują stan, dostarczając informacji na potrzeby konserwacji zapobiegawczej. Natychmiast wykrywają zanieczyszczenia
spadające z palet i utrudniające swobodny ruch wag. Ponadto natychmiast wykrywają uszkodzenia spowodowane niestarannym ułożeniem palety na wadze przenośnikowej za pomocą wózków widłowych.

Szybka i łatwa instalacja

Nasz inżynier serwisu po prostu zastąpił stare moduły wagowe modułami wagowymi PowerMount™. Kable można było bez trudu zainstalować w istniejących kanałach kablowych dzięki złączom typu plug-and-play i dostępności fabrycznie zmontowanych kabli o różnych długościach. Skrzynki połączeniowe do łączenia poszczególnych modułów wagowych przestały być potrzebne, ponieważ czujniki POWERCELL® wewnątrz modułów PowerMount można łączyć w sieć łańcuchową, a długość kabli nie ma znaczenia.

Oszczędności finansowe i jeszcze większa niezawodność

Operator logistyczny zaoszczędził sobie wydatków i nakładów pracy związanych z codziennymi przeglądami, które nawet nie zawsze były wykonywane z powodu dużego obciążenia pracą i niezrozumienia ze strony części pracowników konieczności takich inspekcji. Operator węzła zaoszczędził także na sesjach szkoleniowych dla zespołu inspekcyjnego, które odbywały się często z powodu dużej rotacji pracowników. Dodatkowo może on teraz analizować plik dziennika błędów i na tej podstawie ustalać, który operator wózka widłowego przeciąża przenośnik, po czym zapewnić dodatkowe szkolenie, aby waga nie ulegała niepotrzebnie zużyciu i mogła dłużej służyć.

Moduł wagowy do konserwacji
Czujnik wagowy POWERCELL®, znajdujący się wewnątrz modułu wagowego PowerMount™, ma zintegrowany mikroprocesor przetwarzający wyniki ważenia. Można go wraz z innymi modułami wagowymi połączyć w sieć łańcuchową podłączoną bezpośrednio do terminalu wagowego.

Odwiedź stronę METTLER TOLEDO aby dowiedzieć się więcej: